Napjainkban egyáltalán nem ritka, hogy az elhunyt egy, vagy akár több gépjárműnek is üzembentartója volt, így ezen gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását is ő kötötte meg. Tekintsük át, hogy ilyen esetben pontosan mi a családtagok feladata!

Elsődlegesen szükséges azt megvizsgálni, hogy az elhunyt csak üzembentartója, avagy tulajdonosa is volt a gépjárműnek. Amennyiben az elhunyt csak üzembentartói minőségében kötődik a gépjárműhöz, úgy az elhalálozás tényéről az örökösöknek haladéktalanul értesíteniük szükséges a tulajdonost. Ennek oka, hogy a szerződő halála esetén maga a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a törvény erejénél fogva érdekmúlás okán megszűnik. Ekkor a tulajdonos egyben üzembentartóvá is válik, így neki új szerződést szükséges kötnie a gépjármű vonatkozásában.

Abban az esetben, hogyha az elhunyt tulajdonos és üzembentartó is volt, a gépjármű az elhunyt hagyatékába beletartozik, így azt a hagyatéki leltár felvétele során fel kell tüntetni. A hagyatéki eljárás célja, hogy az örökhagyó ingó és ingatlan vagyontárgyait a végrendelet, ennek hiányában a törvényes öröklés szabályai szerint átadja. A hagyatéki eljárás a közjegyző hagyatékátadó végzésével zárul le, mely végzés jogerőre emelkedése után vezetik át az illetékes hatóságok a tulajdonjogváltozást a különböző nyilvántartásokban.

A fentiek miatt gépjárművek esetében felmerülhet az problémaként, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnik az örökhagyó halálával, azonban a jogerős hagyatékátadó végzés majd csak hónapokkal később lesz az örökösök kezében. Szerencsére a jogalkotó felismerte ezt a hiányosságot és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXXII. törvényben az alábbi megoldást fogalmazta meg:

4. § (6) Az üzembentartó halála esetén, ha a biztosítási kötelezettség címzettje nem állapítható meg, a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a biztosítónak bejelentette, és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartja.

Tapasztalatunk szerint az örökhagyó halála és a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése között igen gyakran több hónap is eltelik, problémát jelenthet ezen időszak alatt, hogy egy gépjárműnek hónapokig nincs biztosítása. Ennek elkerülése érdekében a fenti jogszabályi rendelkezés alapján a leendő örökösöknek lehetőségük van arra, hogy a korábbi szerződés díját tovább fizesse, így a szerződést hatályban tartsa. Ennek feltétele, hogy az a személy, aki a gépjárművet ténylegesen birtokolja, bejelentse a biztosító felé a halál tényét és jelezze, hogy a szerződést tovább szeretné fizetni. Érdemes arra is figyelni, hogy ez csak átmeneti megoldás, a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 naptári napon belül köteles a tényleges örökös új szerződést kötni a gépjárműre.

Neked is van, közlekedéssel kapcsolatos jogi kérdésed? A D.A.S. szakértői segítenek! Kattints ide és írj nekik!