Mennyit kaphat Stohl András? 1

Fotó: MTI

Stohl András ügye még korántsem zárult le, tehát a Büntető eljárásjogi törvény 4. § (2) bekezdésével kezdeném: Be. 4. § (2) A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére. Az alábbi cikk tehát kizárólag feltételezésekre alapul, hiszen jogerősen csak valószínűleg hosszú hónapok múlva kerül elbírálásra az ügy!

Vizsgáljuk meg, a médiából kapott információk szerint milyen jogszabályhelyek megsértését róhatják ez esetben a vezető terhére?

1. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban – minősített eset (Btk. 188. § (2) a)

Jelen esetben a járművezető (ha a szabálysértési értékhatárt meghaladta a véralkohol-koncentrációja) akkor is 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűntettet követett el, ha a sértettnek nem lesz maradandó egészségkárosodása vagy súlyos egészségromlása. Ha mégis – és ezzel a sértett korára és a sérülés jellegére figyelemmel számolni kell – akkor 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett a cselekmény.

2. Segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. § (3)),

amely ráadásul a baleset okozója által előidézett veszélyhelyzet miatti sérültet hagyta segítség nélkül. Ez önmagában három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény.

3. Hamis tanúzás (Btk. 242.§)

A járművezető állítólag több tanú előtt megpróbálta rábírni a barátnőjét, hogy vállalja el ő a baleset okozását mint járművezető. Amennyiben ez is bebizonyosodik, a Btk. 242. §- a szerinti hamis tanúzásra felhívás bűntettéért is felelnie kell az elkövetőnek. Ez is 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűntett.

Mivel a három jogsértés megállapítható halmazatban, így bizonyítottság esetén a magasabb büntetési tétel felső határát 50 %-kal meg kell emelni, így négy és fél év szabadságvesztés (maradandó egészségkárosodás esetén 7 és fél év), mint főbüntetés a bűncselekmények törvényi fenyegetettsége. Szinte bizonyos, hogy mellékbüntetésként jelentős járművezetéstől eltiltással lehet számolni. Ennek a szabályai szerint maximum 10 évre lehet határozott időre eltiltani valakit, illetve örökre, ha a vezetésre alkalmatlan a bíróság szerint.

A büntetés kiszabásánál igen jelentős például az, hogy milyen személyi körülmények kerülnek a bíróság látóterébe. Például a vezetési előélet igen jelentős a büntetés kiszabásánál. Az elkövezés körülményei is jelentősek. Fontos, hogy Magyarországon a bűncselekmények két kategóriája létezik: vétség és bűntett. Egy több ember halálát okozó baleset okozója is vétséget követ el, ha nincs benne olyan szándékos elem, mint pl. az ittasság. A fent felsorolt mindhárom bűncselekmény bűntett. Ráadásul Stohl ismert közlekedési botrányairól, így ha a szabálysértés el is évül két év alatt, a bíróság valószínűleg értékelni fogja, hogy a különösen nagy figyelmet élvező színész-műsorvezetőnek példát kellene mutatnia. (Más esetben a különösen társadalombarát életforma enyhítő körülmény is lehetne, jelen esetben – úgy vélem – inkább súlyosbító lesz.)

Letöltendő, felfüggesztett? Fegyház, fogház, börtön?

Az ügy szankcióját latolgatva – figyelemmel arra, hogy minden lehetséges módon megpróbált kibújni a felelősség alól – szinte biztos a szabadságvesztés főbüntetés. Ezen belül is valószínű a letöltendő. A magyar büntetés-végrehajtás három fokozatú (fogház, börtön, fegyház fokozat), letöltendő esetén börtön fokozat az ez esetben előírt.

A járművezetéstől eltiltás szintén borítékolható, a felelősség megállapítása esetén. A törvényi mérték felső határához közeli ítéletre számítanék (10 év), ha a fentiek bebizonyosodnak.

Egy mondatban kitérnék arra, hogy a sebességtúllépés önmagában nem bűncselekmény, hanem szabálysértés. A jelen ügyben a sebességmérő 95 km/h-n akadt meg az ütközéskor, ez sok esetben a valós ütközési sebességet mutatja, de igazságügyi műszaki szakértő fogja megállapítani a valós haladási- és ütközési sebességet. Nyilatkozik majd ennek az esetleges okozati összefüggésére a balesettel, illetve arra, hogy cselekvési késedelem, vezetéstechnikai hiba róható-e a vezető terhére.

Az ittasság mértékét is szakvélemény fogja megállapítani, igaz komoly akadályok gördíthetők a véralkoholszint objektív visszaszámolása elé. (Hiszen a vezetés közbeni véralkoholszintre kíváncsi a jogalkalmazó.) További szakvélemény várható a sértett sérülésének kimenetelére, hiszen ez a fent leírtak szerint súlyosbító körülmény lehet, így az eljárási költség több százezer forint lesz. Ezt az elítélt viseli, ha pedig felmentéssel zárul az ügy, az állam.

A fentiek azonban feltételezések, ismételten hangsúlyozom, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.

dr. Orgoványi Krisztián ügyvéd, a vezess.hu jogi szakértője