Egy autós magazin szerkesztősége számára nincs lehetetlen feladat, gyakorlatilag bármilyen tesztjárművet meg tudunk szerezni elektromos rollertől Ferrarin át helikopterig. De minden autós újságíró elsápad és verejtékezni kezd, ha egy politikai párttól kell válaszokat kicsikarnia egyszerű kérdésekre. Szerencsére az MTI ezt most megtette helyettünk.

Választás 2010 – A közlekedést többnyire a környezetvédelemmel együtt említik a pártok (MTI)

Két ciklus MSZP-SZDSZ kormányzás után újra választások jönnek

Két ciklus MSZP-SZDSZ kormányzás után újra választások jönnek


 A szocialista vasútfejlesztési tervtől az LMP új adóin át a Fidesz Dunamenti Köz(lekedési)társaságáig: íme, ezeket tervezik a pártok a közlekedésben 2010-től, ha helyzetbe jutnak:

A Magyar Szocialista Párt minden nagyvárosban elindítaná a zöld tömegközlekedési operatív programot, hogy olcsóbbá tegye a városi tömegközlekedést, ugyanakkor folytatná a legfontosabb autópályák és a településeket elkerülő utak építését.

Szárnyvonalbezárás után vasútfejlesztést ígér az MSZP

Szárnyvonalbezárás után vasútfejlesztést ígér az MSZP


Létrehozná a közösségi közlekedés regionális szintjét, fejlesztenék a legfontosabb vasútvonalakat a versenyképesség javítására.

Az MSZP a 2010-2014-es parlamenti ciklusra szóló vállalásai között szerepelteti, hogy hosszú távon fenntarthatóvá, költséghatékonnyá tenné a közösségi közlekedést, az államháztartás egyensúlyának érdekében a közösségi közlekedésre fordítható összegek mértékét a következő három évben a GDP 1 százalékában maximalizálná, és adómentessé tenné a közösségi közlekedéssel munkába járást segítő juttatásokat.    

A Jobbik erősítené a vasúti ráhordást Budapest környékén

A Jobbik erősítené a vasúti ráhordást a nagyvárosok környékén


A Jobbik számára a közlekedéspolitika nem profitorientált gazdasági kérdés, hanem stratégiai, államigazgatási, környezetvédelmi, népjóléti is, így komplex módon kezelné az ügyet. A vasút versenyképességének növelésére közszolgáltatási szerződésben védené meg a személyszállítást.

Fejlesztené a vasúti infrastruktúrát, csökkentené a pályahasználati díjat az autópálya díjához arányosítva. A vasút és az autóbuszok közlekedést rendszerszemléletben, térségi szinten valósítaná meg a regionális közlekedési szövetségeken keresztül, erősítve a vasúti ráhordás szerepét. Budapesten a Jobbik kiemelten támogatná a kötött pályás közlekedés fejlesztését, gyors kapcsolatot hozna létre a belváros és a külső kerületek, a városkörnyéki települések között.

Az LMP áldozna közösségi kisbuszokra a kistelepüléseken

Az LMP áldozna közösségi kisbuszokra a kistelepüléseken


A Lehet Más a Politika hangsúlyozottan környezetvédelmi szempontok alapján fejlesztené a közlekedést. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságúnak tartja az üvegházhatású gázok kibocsátásért és a környezetszennyezésért nagy arányban felelős két ágazat: az energiagazdálkodás és a közlekedés fejlesztését.

Új adónemként bevezetné a teherforgalmi útdíjat, a behajtási díjat, illetve a számított érték és környezeti kategória alapú gépjárműadót. Az LMP a városi központoktól távolabb eső településeken élők számára biztosítaná a hozzáférést a közszolgáltatásokhoz, köztük a közlekedéshez is.

Dugódíjat tervez az LMP a tömegközlekedés fejlesztésére

Dugódíjat tervez az LMP a tömegközlekedés fejlesztésére


Támogatnák a térségi közlekedési szövetségek kialakulását, a helyi közösségi közlekedésben sűrítenék és összehangolnák a járatokat, kisebb forgalmú helyeken pedig az atipikus formák elterjedését szorgalmaznák, például a céltaxit, a közösségi kisbuszt.
 
Az Európai Unió Kohéziós Alap forrásait az LMP kiegészítené és biztosítaná a vasút fejlesztését. A Közlekedés Operatív Programból a városi és elővárosi közlekedés fejlesztésére 2013-ig lehívható több mint 1,5 milliárd eurós keretösszeget a fővárosi dugódíj bevezetésével évi 30-50 milliárd forinttal egészítené ki.

Jobb menetrenddel vonzaná a Civil Mozgalom az autósokat a tömegközlekedésre

Jobb menetrenddel vonzaná a Civil Mozgalom az autósokat a tömegközlekedésre


A kétes hatékonyságú presztízsberuházások helyett a költséghatékony fejlesztésekre, az elővárosi vonalakra, a kerékpáros közlekedés fejlesztésére és a különböző közlekedési módok közti könnyű váltást segítő infrastruktúra fejlesztésére költenék.
   
A Civil Mozgalom megszüntetné a közlekedésben a párhuzamosságát. A vasúti és a közúti tömegközlekedést országos és regionális szinten, az érdekeltek bevonásával szinkronizálná. A tömegközlekedők arányát a szolgáltatási színvonal emelésén túl a jobb és kiszámíthatóbb menetrendekkel növelnék.

Nem említették a pártok a gyalogosok fokozottabb védelmét

Nem említették a pártok a gyalogosok fokozottabb védelmét


A fővárosban és a nagyobb városokban elengedhetetlen feladatnak tartja a P+R parkolók és kerékpárutak, kölcsönzők, tárolók létesítését. Zöld zónát hoznának létre a fővárosban, és bevezetnék az elektronikus útdíjszedést.

A Civil Mozgalom a szükségesnek tartja, hogy megjelenjen a közlekedésben az energiaválság hatása, támogatnák a csökkentett széndioxid-kibocsátású zöld autók és elektromos városi kisautók, buszok elterjedését. Bevezetné a chipkártyás rendszert a járműveken.

A Fidesz útépítéssel segítené egy Kárpát-medencei gazdasági térség működését

A Fidesz útépítéssel segítené egy Kárpát-medencei gazdasági térség működését


Újraszabályoznák a gépjárművezető képzést, kulturálttá tennék a vasútvonalak, állomások környezetét. A nagy forgalmú utak, autópályák, főútvonalak mentén 100-500 méteres sávban csak erdő művelést engedélyeznének.

A Fidesz-KDNP az ország gazdasági kapcsolatainak megújítása, szélesítése keretében újfajta regionális kapcsolatot építene ki vezető külgazdasági és befektető partnerekkel, köztük a Duna menti országokkal, gazdaságokkal.

Az MDF nem tér ki külön a közlekedésre

Az MDF nem tér ki külön a közlekedésre


A legígéretesebb regionális együttműködés a Kárpát-medencei gazdasági tér újjáépítése lehetne, és ennek érdekében fejlesztenék a logisztikai tereket, a tranzitfolyosókat, feloldanák a határövezetekben meglévő szűk közlekedési keresztmetszeteket.

Javítanák a közszolgáltatások minőségét és garantálnák, hogy ezek hozzájárulhassanak a gazdasági és társadalmi versenyképesség megteremtéséhez.

A Magyar Demokrata Fórum programjában nem tér ki a közlekedés témájára, de utal arra, hogy a közszolgáltatások minőségét és hatékonyságát kiemelten kezeli.