2012-ben is folytatódik az eredetileg 2008-ban elindított Iskola rendőre program. Ehhez kapcsolódóan szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – kiemelt jelenlétet biztosít a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. 


A demonstratív jelenlét segíti a gyermekek biztonságos közlekedését, de fokozott figyelmet fordít a rendőrség a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.
 
A rendőrök október hónapban felkeresik az érintett általános iskolákat és osztályfőnöki órák keretében tájékoztatják a diákokat a közlekedés veszélyeiről és a helyes közlekedési magatartásról. Amennyiben az oktatási intézmény vezetője erre lehetőséget ad, az iskolarendőr fogadóórát is tart az adott iskolában. Az iskolában elhelyezik a rendőr elérhetőségeit is. 
 
Októbertől pedig folytatódik a “Szuperbringa” program is, a közlekedési felügyelőség szakembereivel közösen az oktatási intézményekben vizsgálják a gyermekek kerékpárjait.  Amennyiben a jármű az előírásoknak megfelel, akkor a kerékpár vázára egy “Szuperbringa igazolás” kerül. Annak a gyermeknek, akinek kerékpárja nem felel meg a műszaki előírásoknak, egy szülőnek szóló tájékoztató levelet adnak át. Szükség is van erre, mert az előző tanévben 31 383 darab kerékpárt ellenőriztek és csak 10 256 (33%) felelt meg. 
 
A program keretében az általános iskolásokat a kerékpározás szabályaival, a jármű technikai kezelésével is megismertetik. Elsajátíthatják az önálló, szabályos, biztonságos és kulturált kerékpáros közlekedéshez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket. 
Szükség van a megelőzésre, hiszen míg 2011-ben egész évben 12 gyermek vesztette életét hazánk útjain, addig 2012 első nyolc hónapjában már 18 gyermek hunyt el közlekedési baleset következtében (12 utas, 2 kerékpáros, 4 gyalogos).
A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési balesetekről, élet- vagy vagyon elleni bűncselekményekről, bármilyen rossz szándékú befolyásról vagy csak a tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik életkorukból adódóan nem érzik a veszélyt, a közlekedési helyzetekben, vagy – biztonságot nyújtó közeg híján – az élet más, számukra ismeretlen szituációiban.
Forrás: ORFK