Újabb csalás a MÁV biztosítónál 2 Kezdeményezte a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) tevékenységi engedélyének visszavonását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), amihez levélben kérte a pénzügyminiszter hozzájárulását.

Erre azért került sor, mert a július 24-i közgyűlésen a felügyeleti biztos ugyan javaslatot tett a biztosítót megmentő pótbefizetésre – miután egyik hazai biztosítót sem érdekelte az állomány átvétele -, ám a tagok leszavazták, hogy így rendezzék az egyesület helyzetét, s ezáltal megszüntessék a tartalék- és tőkehiányt.

A pótbefizetés nélkül év végéig csak a már meglévő és várhatóan még felmerülő károk mintegy felére van eszközfedezete a biztosítónak. A MÁV egyesület függő kárainak állománya jelenleg mintegy 10 ezer, értékük 9 milliárd forint.

Ennek megfelelően a MÁV ügyfeleinek új biztosító után kell nézniük. A felügyelet törekszik arra, hogy az átszerződés, és a MÁV ÁBE kárfelelősségének a határnapja a biztosítási negyedévhez igazodjon, azaz csak az utolsó negyedévre kelljen új biztosítást kötniük az ügyfeleknek. Ez technikailag a legegyszerűbb, és a biztosítottak számára a legátláthatóbb.Ugyanakkor a harmadik negyedév díját továbbra is be kell fizetniük a ügyfeleknek a MÁV biztosító felé.

A PSZÁF közleménye arra is rámutat, hogy a felügyeleti biztosok a közelmúltban újabb bűncselekmény alapos gyanújára utaló eseteket fedeztek fel a MÁV ÁBE-nél. Ezek alapján a felügyelet újabb nyomozati eljárást kezdeményezett a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságánál. (Egyelőre ennyit közölt a PSZÁF)

A MÁV ÁBE kálváriáját a vezetés korábbi vélhető sikkasztása és pénzmosása okozta, amikor nagy összeget helyezett ki kölcsönként különböző cégekhez, illetve az elnök-vezérigazgató és családtagja vélhetően közel egymilliárd forintot utaltak át a káresetekre elkülönített tartalékból különböző bankszámlákra, és fel is vették a pénz egy részét..