A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) 1000 fős közvélemény-kutatást végzett “Beruházói tevékenység a lakosság szemével” címmel. Amiből arra lehet következtetni, hogy az emberek jónak tartják, de drágállják az autópályákat.

Drága, de jó


Úgy vélekedett a válaszadók 60 százaléka, hogy a piaci áraknál drágábban építik az autópályákat és mindössze 21% gondolja azt, hogy az árak a piaci árakkal megegyezőek. Arra a kérdésre, hogy vajon miért drága az autópálya-építés, a válaszadók ötöde a korrupciót jelölte meg, 18 százalékuk szerint a lopások miatt, de 14 százalék a sok alvállalkozót okolta.

A legtöbben nem autópálya-építésre költenék egyébként sem a pénzt. Az útfelújítást, karbantartást sorolták az első helyre, míg másodiknak a közúthálózat fejlesztése adódott, amit a városi tömegközlekedés fejlesztése követett és csak negyedik helyen szerepel az autópálya-építés.

Nem elégedettek a magyarok az autópályák építésével sem. A megkérdezettek 42 százaléka szerint lassan, 13 százalék szerint viszont túl gyorsan, kapkodva épülnek az autópályák csak 32 százalék vélte úgy, hogy megfelelő az ütem.

Drága és botrányos autópályák 3
Közel 100 kilométerrel bővül a sztrádahálózat 2007-ben


Nemcsak rossz, de pozitív kicsengésű válaszok is voltak a felmérésben, így például a minőségre vonatkozóan, ahol persze nemcsak a pályát, hanem a szolgáltatásokat, a táblákat, a benzinkutakat, csatlakozási lehetőségeket is bevontak. Összességében a 18 évnél idősebbek 53 százaléka a nemzetközi összehasonlításban is megfelelő minőségűnek tartja az autópályákat, harmaduk viszont gyengének ítélte. A véleményekre erősen hat az autópálya-használat gyakorisága, és a használók közül is a diplomások a legkritikusabbak.

Tudatlanság:

Arra is rámutatott az NIF felmérése, hogy sokaknak nincs információjuk a hazai autópályákról. Arra kérdésre, hogy “Ön szerint hány km autópálya van az országban?” a válaszok 200 és 7000 km között szóródtak. A rendszeresen autózók semmivel sem tudtak többet, mint azok, akiknek nincs autójuk. Csupán a felnőtt magyar lakosság 6

Drága és botrányos autópályák 4
Idén sem tudunk folyamatosan Horvátországig menni


százaléka tudta, hogy jelenleg kb. 1000 km autópályánk van! Csak 5 százalék tudta azt, hogy az utóbbi öt évben 500 kilométerrel bővült a hálózat.

S bár drágának ítélték a válaszadók az autópályákat, de a költségekről nem tudnak. A válaszadók 39 százaléka 100 millió forintnál kisebb összeget, 13% 100 millió és 1 milliárd közötti értékeket jelölt meg 1 km autópálya költségére. Sőt, 45 százalék 10 milliárd fölötti összegről tud. (A mi tudásunk szerint 1,5-4,5 milliárd között van 1-1 km autópálya építése)
 

És végül kijelentések, amelyekkel a válaszadók 97 százaléka egyetértett:

– Az autópálya-építések körül állandóan korrupciós ügyek vannak
– Magyarországon túl drágák az autópályák
– Minden autópályát ki kell építeni az országhatárig
– Magyarország versenyképességét jelentősen növelik az autópálya építések
– Magyarországon túl sok botrány árnyékolja be az autópálya építéseket
– Az autópályák jelentősen csökkentik a településeken áthaladó teherforgalmat
– Az autópálya nyomvonalát a politikai lobbik határozzák meg