Eszerint a fuvarozók garanciát kapnának a fuvardíjuk kifizetésére, emellett állásidejüket megtérítenék, az útjaik során bekövetkezett árusérüléseknél pedig kisebb lenne a kártérítési felelősségük. Ezek miatt eddig gyakran perelniük kellett, de a vitás kérdésekben most tisztább helyzetet teremthet az említett rendelkezéseket szabályozó Közúti Árutovábbítási Szerződésekről szóló jogszabály(KÁSZ).

Az új jogszabálynak köszönhetően az eddig kiszolgáltatott helyzetben lévő fuvarozók könnyebben érvényesíthetnék jogaikat. Az egyik legnagyobb eredményt a kötelező, 30 napos fizetési határidő új KÁSZ-ban történő rögzítése és az inkasszó bevezetése jelenti. Ennek segítségével biztosítható, hogy a fuvarozó időben és garantáltan jusson hozzá fuvardíjához. További fontos előrelépés, hogy a leszállított áruval várakozásra kényszerített fuvarozó önköltséget számíthat fel az állásidőre, illetve, hogy az olyan külön tevékenységeket, mint a rakodás vagy a raklapcsere, egyértelműen külön díj ellenében végezhetné.

Korábban nagy problémákat okozott az is, hogy a külföldi példákkal ellentétben, a magyar fuvarozók belföldön teljes anyagi felelősséggel tartoztak árukár esetén. Most azonban a CMR Egyezmény gyakorlatának megfelelően belföldön is csökkentik a kártérítés mértékét.

Igazodva a fuvarozásban bevett gyakorlathoz, csökkentik a fuvarozó felelősségét a zártrendszerű rakodás fogalmának bevezetésével is. Olyan esetekben, amikor a rakodást a feladó a sofőr távollétében, annak felügyelete nélkül végzi el, a fuvarozó nem visel felelősséget az áru és a csomagolás állapota, és a fuvarlevélen szereplő, árura vonatkozó adatok tekintetében.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által kidolgozott KÁSZ egy 35 éves jogszabályt válthat fel. A tervezet kidolgozásában a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületét (NiT Hungary) is részt vett.