A gyerekek közlekedésre nevelése igen fontos dolog, nem vitatja ezt a magyar rendőrség sem, ezért egy olyan módszert választották az üzenet célba juttatására, ami nem csak felkelti, de le is köti a gyerekek figyelmét.

A biztonságos közlekedésre való felkészítés során a gyermekek első sorban azokat az alapvető közlekedési szabályokat ismerhetik meg, mely életkoruknak megfelelően számukra fontosak lehetnek, továbbá megismerkedhetnek a rájuk leselkedő leggyakoribb közlekedési kockázatokkal és veszélyhelyzetekkel, valamint azok megfelelő kezelésével.

A mai kor gyermekei egy rendkívül intenzíven fejlődő digitális korszak szülöttei, akik akarva-akaratlan együtt nőnek fel a legújabb technológiákkal és a digitalizáció, valamint a robotika életük meghatározó részévé válik. Ennek ténye vitathatatlan, és éppen ezért a legújabb technológiákat és eszközöket célszerű a gyermekek és fiatalok oktatásában, valamint közlekedésre nevelésében is alkalmazni.

A rendőri balesetmegelőzés egy évvel ezelőtt egy újszerű, innovatív módszert vezetett be annak érdekében, hogy az iskoláskorú gyerekek közlekedésre nevelése a korábbiaknál hatékonyabban valósulhasson meg. Ez pedig nem más, mint az Alpha Pro 1 típusú edukációs célú robot alkalmazása, mely által a gyermekek és fiatalok részére a preventív és egyéb közlekedésbiztonsági üzenetek hatékonyabban átadhatók.

A Balesetmegelőzési Bizottság által beszerzett eszközök valamennyi megyébe eljutottak. Ez a könnyen programozható, kisméretű robot beszélni és mozogni egyaránt képes, és a közlekedési ismereteket játékos formában közli a gyerekekkel, akik feszült figyelemmel követik a nem mindennapi látványt. A robot a gyermekeket olykor meg is tornáztatja, melynek előnye, hogy oldja a légkört, megtöri az üzenetek átadásának viszonylagos egysíkúságát, a gyermekeket felvidítja és szórakoztatja, továbbá a mozgás befejezését követően a gyermekek figyelme ismét jobban összpontosul.