Télen csúszik az út, hamarabb sötétedik, köd van stb. Emiatt jelentősen nő a közlekedési balesetek kockázata. Nem meglepő módon az elmúlt napokban lényegesen több közúti közlekedési baleset következett be, mint az azt megelőző napokon. A rendőrség adatai szerint 86 százalékkal emelkedett az anyagi káros balesetek száma.

A csúszós utakon több a baleset

A csúszós utakon több a baleset

A csúszós utakon több a baleset


A téli útviszonyok esetén a balesetek bekövetkezésének fő oka a relatív sebességtúllépés, vagyis, hogy a járművezetők nem az útviszonyoknak megfelelően választják meg sebességüket. Tehát körültekintően!

Ám ha megtörténik a baleset, sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha tisztában vagyunk a teendőkkel és higgadtan mérlegeljük a helyzetet.

A közel tízezer gépjármű üzemeltetésével foglalkozó LeasePlan Hungária Zrt. szerint a hirtelen kialakult pánik közepette a vezetők – a károkozó és a károsult szerepében egyaránt – gyakran nem urai a helyzetnek. Sokkos állapotban, a gyorsan lezajló események miatt nem mindig tudják rendezni gondolataikat és megtenni a szükséges lépéseket.

Baleset esetén a legfontosabb, hogy őrizzük meg nyugalmunkat. Győződjünk meg róla, hogy történt-e személyi sérülés. Amennyiben igen, mindenképpen hívjunk mentőt, valamint rendőrt és a helyszínen várjuk is meg, amíg megérkeznek.

A vadvonulást jelző táblánál érdemes lassítani

A vadvonulást jelző táblánál érdemes lassítani

A vadvonulást jelző táblánál érdemes lassítani


Rendőr jelenlétére akkor is szükség lehet, ha csak anyagi kár keletkezett, hiszen a későbbiekben a rendőrségi jegyzőkönyv lesz a leghitelesebb dokumentum a hivatalos ügyintézés során. A balesetben érintetteknek meg kell várni a rendőrség érkezését, valamint kötelesek átadni a másik félnek az azonosításhoz szükséges iratokat.

Töréskár esetén a felek kötelesek kitölteni a baleseti bejelentőlapot, egy kék-sárga színű nyomtatványt. Az adatlapnál figyelni kell a helyes és minden részletre kiterjedő kitöltésre, beleértve egy, a megtörtént eseményt szemléletesen ábrázoló helyszínrajzot is. A lapon mindig tüntessük fel a kötelező felelősségbiztosító nevét! Amennyiben mód van rá, ismertessük el a felelősséget a károkozóval; a baleseti bejelentőlap megjegyzés rovata megfelelő helyet kínál ennek írásba foglalására.

Kár keletkezhet a gépjárműben akkor is, ha vadat gázolunk el. Rendőrt hívni minden esetben célszerű, hiszen ő az, aki értesíteni tudja a területileg illetékes vadásztársaságot, ahol gondoskodnak az elütött állat elszállításáról. Később a rendőr által készített hivatalos jegyzőkönyv birtokában könnyebben juthatunk kártérítéshez is.

Gépjárműlopás esetén a casco kárbejelentő – ha van – kitöltése mellett feljelentést is kell tenniük az esemény vagy a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon.

Forrás: LeasePlan, Rendőrség