Az ÁSZ ellenőrzése a 2002-2006 közötti időszakot ölelte fel és a nem gyorsforgalmi állami közutakra és azok kezelőire terjedt ki. Az ÁSZ javaslatot tesz a gazdasági és közlekedésügyi miniszternek, a közutak fejlesztését megelőző előkészítő bizottság létrehozására, a feladatot ellátó szervezetek feladatainak és területi szerveinek racionális átalakítására, valamint a minőségcsökkenéssel átvett munkák indokoltságának felülvizsgálatára vonatkozóan.

A jelentés megállapítja, hogy Magyarországon jelenleg 31 ezer kilométer hosszú állami tulajdonú országos közúthálózatot tartanak nyilván, több mint egyharmaduk állapota azonnali beavatkozást igényel, emellett az Európai Unióban már bevezetett 11,5 tonna tengelyterhelésre alkalmassá kell tenni a magyar közúthálózatot. Az ÁSZ szerint a magyar közúti adminisztráció 2005-ben elkezdődött átalakítását a szervezeteket illetve feladataikat teljes körűen felmérő előzetes hatástanulmány nem előzte meg.

A számvevők szerint ugyanakkor a Magyar Közút Kht. irányítási szintje túltagolt, magas a vezetői létszám, a műszaki igazgatóság megyei szintű tagozódású és ez nem illeszkedik a más szakágazatokban, már meglevő regionális rendszerhez. Az átszervezéstől elvárt hatékonysági és gazdaságossági célkitűzések pénzügyi hatásait az eltelt idő rövidsége miatt értékelni nem lehetett.

Az ÁSZ utal arra, hogy a közutak fenntartására, és fejlesztésére az Útfenntartási és Fejlesztési Célelőirányzatból a vizsgált időszakban 155,2 milliárd forintot, a Felzárkóztatási és Infrastruktúra Fejlesztési Alapprogramból pedig 14 milliárd forintot fordítottak. A hazai társfinanszírozással EU forrásokból – PHARE, ISPA, illetve a KIOP – elnyert összesen 44 milliárd forint is segítette a közútfejlesztéseket, – írja a FigyelőNet.