Palcsó Tamás balesete jogi szempontból… 1

Csoda, hogy egyáltalán kiszálltak

Palcsó Tamás ismert énekes 2008. október 26-án súlyos közlekedési balesetet szenvedett. Amit az internetes híradásokból tudni lehet: közös szórakozás után úgy döntöttek, hogy Tamás autóját inkább barátja vezesse. Hazafelé tartva a megengedett sebességet túllépve barátja elvesztette uralmát a jármű felett, és egy oszlopnak csapódtak. Mindketten súlyosan sérültek.

Jogi oldalról négy szemszögből vizsgálható az eset:

  1. A gépkocsit vezető barát felelőssége
  2. Palcsó Tamás mint gépjármű-tulajdonos, utas felelőssége
  3. A gépkocsira vonatkozó kártérítés
  4. Palcsó Tamás személyi sérülése miatti kártérítés

Palcsó Tamás balesete jogi szempontból… 2

1. A KRESZ 3. § (1) c) pontja az a gumiszabály, amelynek megszegését ilyen esetben az elkövető terhére rója a hatóság. E szerint úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztessük, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzunk, és ne zavarjunk. Az ittas vezetéssel kapcsolatos – közhelyszámba menő -szabályozás ismertetésétől most eltekintünk. Fontos azonban, hogy a bírói gyakorlat vörös posztóként tekint az ittasságra, ha ittas személy okoz maradandó fogyatékosságot okozó baleset, már felmerül a letöltendő szabadságvesztés reális veszélye, míg egy “tiszta” vezetőnél a pénzbüntetés az általános, nem is a felfüggesztett szabadságvesztés. A konkrét esetben – priuszmentesség esetén – pénzbüntetés, és járművezetéstől eltiltás mindenképp várható. A járművezetéstől eltiltás korlátozható ugyan kategóriára, de minimális időtartama a Btk. szerint egy év, ennél rövidebb időre a bíróságnak nincs lehetősége korlátozni.

Különös közlekedési balesetben volt része? Kérdezzen Ön is Dr. Orgoványi Krisztiántól, megújult szakértői rovatunkban!

Ha tehát Tamás csak egy sört ivott meg a barátjával, még nem követte el a bűncselekményt

2. Palcsó Tamás esetében felvetődhetne a járművezetés tiltott átengedése vétségének elkövetése. Nem találtunk arra vonatkozó információt, hogy ezt Tamás terhére rótták volna, azonban elméleti síkon mindenképp érdemes foglalkozni a kérdéssel, hangsúlyozom hogy feltételezésként. A Btk. 189. §-a kimondja, hogy aki – ott részletesen meghatározott – gépi meghajtású jármű vezetését alkoholosan befolyásolt, vagy vezetésre egyéb okból alkalmatlan személynek átengedi, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A vétség csak szándékosan követhető el, tehát ha az elkövető tudta, vagy a tőle elvárható gondosság mellett tudnia kellett volna, hogy akinek a vezetést átengedte, erre nincs alkalmas állapotban. Fontos, hogy alkoholosan befolyásolt legyen az illető, vagyis ne csak a szabálysértési alakzat álljon fenn.

Ha tehát Tamás csak egy sört ivott meg a barátjával, még nem követte el a bűncselekményt, hiszen ez még nem alkalmas a büntetőjogi értelemben vett alkoholos befolyásoltság megállapítására (csak a szabálysértési alakzathoz elegendő). Ha azonban derekasan feleseztek, akkor a bűncselekményt elkövethette. Ha a barátja érte jött egy másik szórakozóhelyről, ahol Tamás tudta nélkül fogyasztott alkoholt, és Tamás ezt egyéb módon sem észlelte, szintén nem követte el a bűncselekményt. Hangsúlyozom, a konkrét esetet példának szántam.

3. A casco sajnos ez esetben szinte biztosan nem fizet. Jellemzően minden casco szerződésben kizáró ok a szeszes ital fogyasztása után okozott baleset, mivel az alkohol szándékos elemnek minősül, így a biztosító mentesül. Ezt az egyedi kötvény határozza meg, de minden biztosító ki szokta zárni a felelősségét ez esetre. Egyébként pedig: Tamás barátja saját hibájából törte össze Tamás kocsiját, így Tamás tőle jogosan követelheti a kára megtérítését. (A 2. pontban leírt esetleges sértetti közrehatás kártérítési szempontból is jelentős lehet.)

4. Más a helyzet Tamás személyi sérülésével kapcsolatban. Információink szerint arccsonttörést szenvedett. Az úgynevezett nem vagyoni, vagy személyi sérüléses kár megtérítésére – a kötelező biztosításokról szóló kormányrendelet alapján – az okozó autó kötelező biztosítója köteles (ellentétben például az USA-val, ahol minden járművezetőnek személyre szabottan kell kötelező biztosítást kötnie). Mivel nem Tamás vezetett, így a károkozó ez esetben a barátja. A károkozó által használt gépkocsin, vagyis Tamásén – információink szerint – volt kötelező biztosítás, így az a ritka helyzet áll elő, hogy Tamás személyi sérüléséért a saját kötelező biztosítója köteles fizetni. A kártérítés mértéke függ a gyógyulás mértékétől, az indokolt és igazolható készkiadásoktól, illetve az igazolható, életszerű elmaradt haszontól. (Pl. már lekötött és kényszerűen lemondott fellépések fellépti díjai.) A kártérítés milliós nagyságrendű kell hogy legyen, azonban mindenképp javallott erre szakosodott kártérítési szakember segítsége, hiszen ezek a kártérítési ügyek még a szakmán belül is a legkörültekintőbb, legpontosabb munkát igénylik.

Palcsó Tamás balesete jogi szempontból… 3