Tisztelt Tarlós István Főpolgármester Úr!
 
Budapesten egyre nehezebb a közlekedés, ami városunk élhetetlenségét és az évek óta tartó népességcsökkenést is fokozza fővárosunkban.

Éppen ezért döbbenten értesültünk arról, hogy a Duna-korzó elfogadott új átalakítási tervében a közlekedés további pusztítása szerepel. Érthetetlen, hogy miért nem olyan, már létező tervek kerültek elfogadásra, kidolgozásra, amelyek a rakparti gépjármű-közlekedést a felszín alá vinnék, a Lánchíd elfuserált egyirányúsítása helyett pedig gyalogos és kerékpáros híd építését javasolják.
 
A nyertes pályázat közlekedési hozzá nem értését jól mutatja az a tévképzet is, miszerint az állandó forgalmi torlódásoktól terhes Erzsébet híd képes lenne átvenni a Lánchíd forgalmát. Ez az elgondolás a főváros szerkezetét és úthálózatát figyelembe véve egyszerűen nevetséges, és nélkülöz minden szakmai és közlekedési ismereti alapot. Mint azt a Károly körúton, a Vámházkörúton – a fejlesztés címén elvett sávok, az alternatív útvonalak hiányában lezárt belváros miatt – állandósult torlódás is bizonyítja, fővárosunk közlekedése már képtelen elviselni a további sáv és útmegszüntetéseket, az alagutak és gyorsforgalmi utak, új hidak építése, a fejlesztések helyett.
 
A hibás – vagy szándékos – közlekedési átépítések által gerjesztett forgalmi dugók károsak fővárosunk légszennyezettségére, gazdaságára, és a közlekedők idegrendszerére is. Évek óta bebizonyosodott, hogy a kerékpáros közlekedés nem alternatíva. A kerékpárosok száma, a képviseletek kozmetikázott adatai, és vért izzadó toborzása ellenére a kedvező időjárásban is alig éri el a közlekedők egy százalékát. Az év felében pedig az időjárás miatt szinte nulla a kerékpárosok száma. Így a sok milliárdnyi adóforintunkból épült kerékpárutak pazarlóan üresen állnak, miközben a kerékpárosok bármilyen úton közlekedhetnének.
 
Ezen tények ismeretében újabb pazarlás és hibás elgondolás a lánchídi közlekedési sáv elvétele, és a gépjármű-közlekedés további ellehetetlenítése az alsó rakpartokon. Mint azt szervezetünk már sok tervben és javaslatban is említette, a közlekedés valódi és külföldi példák alapján is bevált megoldása a felszín alá vinni a gépjárműforgalmat, mélygarázsokkal, aluljárókkal, a jelzőlámpák zöldhullámra állításával, és P+R parkolók létrehozásával, gyalogos és kerékpáros híd építésével. Így a parkosításnak, a gyalogosokat és kerékpárosokat előnyben részesítő felszíni közlekedésnek sem lenne akadálya.
 
Tisztelt Főpolgármester Úr! Kérjük, ne folytassa a korábbi városvezetés elfogult és szakmaiatlan, kimondottan gépjárműellenes közlekedésszervezési hagyományait és “fejlesztés” címén a nagyvárosi gépjármű-közlekedés további leépítését, ellehetetlenítését!

Tisztelettel:
 
Emberibb Parkolásért Mozgalom

Itt van Tarlós ennél is sokkolóbb akciója!