Bizonyítaniuk kell a felszólítást biztosítóknak 2 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) egyetért az ombudsmannal abban, hogy a biztosítótársaságoknak igazolható módon kell elküldeniük az ügyfeleknek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjfizetésére felszólító leveleket – közölte az Országgyűlési Biztos Hivatala.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa – egy korábbi vizsgálata nyomán – felkérte a kgfb-szolgáltatást nyújtó biztosítótársaságokat, hogy a díjfizetésre felszólító leveleiket és a szerződés megszűnéséről szóló értesítést címzettenként azonosítható módon küldjék meg az ügyfeleknek. Az ombudsman nem fogadta el a biztosítók érvelését, amely szerint a postai feladójegyzék-mellékletek alkalmasak annak igazolására, hogy a felszólító leveleket továbbították az ügyfélnek.

A biztos rámutatott, hogy postakönyv-mellékletek nem tartalmazzák, ki a címzett, csupán az átadott küldemények darabszámát, a feladás időpontját tüntetik fel. Ez pedig nem igazolja minden kétséget kizáróan, hogy az ügyfél küldeménye az aznap feladott akár több ezer levél között volt.

A PSZÁF elnöke levelében tájékoztatta az ombudsmant, hogy a fogyasztóvédelmi eljárások során szintén észlelték a problémát. A felügyelet az országgyűlési biztos jelentésében megfogalmazott ajánlással egyező álláspontra helyezkedett abban, hogy mikor tekinthető igazolható módon kiküldöttnek a hátralékos díj megfizetésére vonatkozó felszólítás, illetve a biztosítási szerződés megszűnéséről szóló értesítés.

A felügyelet elnöke tájékoztatta az országgyűlési biztost arról is, hogy a közeljövőben ebből a szempontból is megvizsgálja a biztosítók gyakorlatát.