Számos problémára hívta fel a figyelmet a külföldről behozott használt autók egyedi regisztrációs adójának megállapításával kapcsolatban dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Mint a jelentésében rámutat, az eljárás során legalább egyszer be kell mutatni a külföldről behozott autót, ami kizárólag a keleti határszélen, Békéscsabán lehetséges. Ez a távolabbi megyékben lakóknak többletterhekkel jár (útiköltség, szállás, szabadságot kell kivenni) ami a közvetett diszkrimináció veszélyét hordozza.

Az ombudsman azt is nehezményezte, hogy az eljárások időtartama nem rövidült, de 60 nappal nőtt, így az egyedi regisztrációs adó megállapítása akár hónapokig is eltarthat. Ez szemben áll a tisztességes eljáráshoz való joggal. Így a tulajdonos hosszabb ideig nem használhatja a járművét magyar hatósági jelzésekkel, jogszerűen és korlátozásmentesen, rendeltetésének megfelelően.

Ezen túlmenően az eljáró hatóság több esetben nem vette figyelembe az autók valós értékét. A járművek értékcsökkenését a törvényben meghatározott bizonyítási eszközök felhasználása nélkül határozta meg és így állapította meg a regisztrációs adó mértékét. Így viszont nem teljesült az értékcsökkenéssel arányos adóztatás követelménye sem, amivel a vámhatóság kérdésessé tette a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését.

A biztos emlékeztetett arra is, hogy már korábban felhívta a figyelmet: más országokban lényegesen kevesebb adminisztratív és anyagi teherrel lehet járműveket forgalomba helyezni és üzemeltetni. Szabó Máté ezért javasolta a forgalomba helyezés eljárásának lényeges egyszerűsítését.

Az ombudsman felkérte a kormányt, hogy az adminisztráció egyszerűsítése, jelentős, akár napokra vagy órákra rövidítése érdekében készítse elő a regisztrációs adóról szóló törvény módosítását. Azt is javasolta, hogy legalább régiónként hozzanak létre illetékes hatóságot az ilyen eljárások lefolytatására.