Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint a jogi szabályozás hiányosságai visszásságot okoznak az Európai Unió tagállamaiból behozott használt gépjárművek magyarországi forgalomba helyezési eljárásában.

A folyamat indokolatlanul hosszú, és olyan bonyolult, hogy az e téren tapasztalatlan állampolgárok segítség nélkül nem tudják az eljárást végigvinni. Az eljárásban pedig nem érvényesülnek megfelelő garanciák az eljárás alapvető céljainak, különösen a gépjármű azonosításának biztosítására.

A hivatalból indított vizsgálat megállapította, hogy a magyar szabályozás nincs összhangban a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal, továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, a tulajdonhoz való joggal és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való joggal.

Az országgyűlési biztos kifogásolta, hogy a forgalomba helyezési engedély kiadásának gyakorlata sincs összhangban az EU szabályozásával. A vámhatóság pedig a regisztrációs adó kivetése során nem tesz eleget megfelelő mértékben a tényállás tisztázási kötelezettségének, a regisztrációs adó megfizetésére technikailag indokolatlanul bonyolult, az állam és az ügyfél számára is költséges módon van csak lehetőség.

A helyzet orvoslása érdekében az ombudsman az Országgyűléshez, a kormányhoz, a gazdasági és közlekedési miniszterhez, illetve a pénzügyminiszterhez fordult.