Változások a kötelező biztosításnál 2 Július 1-jétől módosítja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló rendeletet a kormány. Mint arról korábban már beszámoltunk, a kárelőzmény-igazolást ezentúl nem az üzemben tartónak, hanem az új biztosítónak kell beszereznie, a kártalanítás ideje pedig főszabályként három hónap lesz.

A jövőben a kárelőzményi igazolásokat az új biztosító kéri meg. Újdonság az is, hogy a biztosítónak a kárigény benyújtásától számított három hónapon belül megindokolt kártérítési javaslatot kell tennie a károsult részére. Tehát nem várhat mondjuk a rendőrségi vizsgálat végéig.

Továbbra is a Kártalanítási Számla rendezi az ismeretlen károkozó által okozott károkat, de ez sem terjed ki ismeretlen járművel a károsult gépjárműben okozott károkra. Viszont, ha az ismeretlen gépjárművel okozott kár halállal vagy súlyos személyi sérüléssel végződik, akkor a Kártalanítási Számla kezelője (a MABISZ) a károsult járműben keletkezett károkat is megtéríti. A biztosítással nem rendelkező járművel okozott károkat is a MABISZ rendezi.

A jövőben az számít súlyos személyi sérülésnek, ha a megsérült személy legalább 25 százalékos össz-szervezeti egészségkárosodást szenved, vagy hat hónapos gyógytartammal járó egészségromlással jár a sérülése.

Külföldi biztosítási események kapcsán is történtek változások. A károsult akár a neki kárt okozó jármű lakóhelye szerinti országban is keresetet indíthat annak biztosítója ellen, de akár a baleset helye szerinti államban is. A külföldi biztosító magyarországi kárrendezési megbízottja köteles az eljárást magyar nyelven lefolytatni.

Újdonság az is, hogy ha magyar károsultja van a külföldön, külföldi üzemben tartó által üzemeltetett gépjármű által okozott balesetnek, akkor a magyar fél választhat: vagy a károkozóval, vagy annak biztosítójával szemben lép fel a kárigényével.

Forrás: Piac&Profit