Megújult a Fiat Csoport weboldala. A számos új híranyag mellett megtekinthetőek a Fiat részvényeinek és kötvényeinek alakulását illusztráló grafikonok, adatok is. Az írott anyag mellett, fotókat, filmeket, személyiségeket bemutató történeti szekciót találunk az oldalon és természetesen kapcsolódhatunk a Fiat Csoport valamennyi honlapjához.

Az olasz és angol nyelven elérhető oldal így könnyebb és gyorsabb konzultációt tesz lehetővé a szakmabelieknek, az újságíróknak, a befektetőknek, a részvénytulajdonosoknak, és az alkalmi látogatóknak is.

A megújult internetes oldal a www.fiatgroup.com címen érhető el.