1941. július hatodikára már a környező országok mindegyike átvette a jobboldali közlekedést, hazánk az utolsó előttiként tért át az ellentétes oldalra. Kontinensünkön csak Svédország váltott nálunk lassabban közlekedési rendet, az északiak 1964-ban tértek át a jobb oldali közlekedésre. Hazánkban az átállás két lépcsőben zajlott le. Először 1941. július 6-án vezették be a vidéki utakon az új közlekedési rendet és még ebben az évben, november 9-én Budapest és környéke is csatlakozott az új módihoz. Az átállás költségei egyébként 12 millió pengőre rúgtak 1941-ben. A viszonyítás kedvéért akkoriban egy szakmunkás havi bére 200-250 pengő volt.

A 40-es évek elején a közlekedési forma váltásának az volt az oka, hogy a környező országok a 20-as évek második felétől kezdve folyamatosan áttértek a jobb oldali közlekedésre és hazánk nem akart elszigeteltté válni. Más ok is volt azonban az átállásra: a második világháborúban hazánkhoz csatolt területeken a jobb oldali közlekedés volt az általános.

A forgalmi rend váltás egyedül a BKV akkori elődjénél okozott gondot. A Beszkárt típusú villamosokon már akkor is mindkét oldalon voltak ajtók, a buszokon azonban problémát jelentett, hogy a jobb oldalra ajtókat kellett vágni.

A közlekedésben viszonylag balesetmentesen ment végbe az átállás, ami talán annak köszönhető, hogy akkor még kevesebb autó futott az utakon. A legsúlyosabb baleset Székesfehérvárott történt, ahol egy kalauz a buszon nekitámaszkodott a baloldali lezárt ajtónak, ami véletlenül kinyílt, a kalauz pedig kiesett rajta.

A bal oldali közlekedésre utaló első írásos anyag a XII. századra datálódik. Egy pápai bullában szerepelt egy bejegyzés, amely a bal oldali közlekedést tette kötelezővé.
A jobbra tarts!-ot különösebb indoklás nélkül rendelte el Napóleon Franciaországban és később követték a francia-szimpatizáns országok is. A közlekedéstudomány érdekességként tartja számon, hogy az első világháború alatt Ausztria egyes tartományaiban jobb, más régióiban a baloldali közlekedés volt az elfogadott, ami egyedülálló, hiszen egy országon, viszonylag kis területen belül változtak a közlekedési szokások.