A március 17-én kiadott Magyar Közlönyben a magyar kormány 2021. március 1-ig hatályon kívül helyezett több uniós rendelkezést a belföldi autóbuszos személyszállításra vonatkozóan. Az állampolgárok közúti személyszállításra vonatkozó jogait a 181/2011/EU-rendelet szabályozza. Ez kiterjed többek között a baleset esetén az utasokat megillető kártérítésre, valamint a mozgássérült utasok jogaira is.

Nem állják a hotelt

A kormány rendelete értelmében mostantól nem a közlekedési társaságok felelnek a menetjegyek értékesítéséért, ha azt alvállalkozók számára szervezték ki. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben az utasoknak az esetleges vitás helyzeteiket a jövőben alvállalkozókkal kell rendezniük.

Ugyan a friss határozat nem helyezte hatályon kívül azt a rendelkezést, miszerint egy esetleges baleset miatt bekövetkező halál vagy sérülés esetén minimum 220 ezer eurós kártérítés illeti meg az utasokat (vagy hozzátartozójukat), viszont a jövőben a belföldi fuvarozók nem lesznek kötelesek az utasok szállását megtéríteni legalább 80 euró/éjszaka mértékben.

Sérülnek a mozgássérültek jogai 

A rendelet emellett több, a fogyatékossággal élők utazására vonatkozó rendelkezést is felfüggesztett, így például az akadálymentesített tájékoztatás alkalmazását, akár az internetes felületeken is. Emellett hatályon kívül helyezték a mozgássérültek számára eddig kötelezően járó ingyenes segítségnyújtást, mely szintén az utazásszervezők felelőssége volt. A fuvarozóknak és az autóbusz-állomást üzemeltető szerveknek ezentúl nem kell sürgősen csereeszközt biztosítaniuk a mozgássérültek számára, ha az adott társaság miatt kár keletkezik a kerekes székben.

Nem kötelezhetők a társaságok a jövőben a kerekes székkel közlekedő utasok tájékoztatására akkor, ha nem tudják biztosítani a mozgássérült utas szállítását. Ergo, ha a technikai vagy biztonsági lehetőségek nem teszik lehetővé, akkor a fuvarozóknak egyszerűen elég csak nemet mondaniuk az utasnak. Azt a rendelkezést is hatályon kívül helyezték, miszerint ilyen esetben a mozgássérült utas kísérőjének fel kell ajánlani a menetjegy visszatérítését vagy a jegy másik járaton történő használatának lehetőségét.

Nincs kompenzáció 

A kormányrendelet felfüggeszti a 181/2011/EU-rendelet járatkimaradásokkal kapcsolatos jogokat is. Ennek köszönhetően a közlekedési társaságok és utazásszervezők már nem kötelezhetők arra, hogy 120 percen túli késés vagy túlfoglalás esetén kompenzálják az utasokat. A kompenzáció eddig vagy a menetjegyár visszatérítését vagy pedig egy másik járatra történő átfoglalást jelentett. Ha a társaság ezt elmulasztotta, akkor is vissza kellett fizetnie az utasnak (ha a károsult igényelte) egy hónapon belül, a menetjegy árának legalább 50 százalékát. Mostantól már ez sincsen.

Nem kötelesek tájékoztatni 

A rendelet kedvezőtlenül érinti az utasokat a tájékoztatás szempontjából is. Ugyanis ezentúl az utazásszervezők belföldön nem kötelesek tájékoztatni az utasokat más viszonylatokról, ha egy kimaradás vagy késés miatt lemaradnának a csatlakozó járatról. Menetrend szerinti járat törléséről, vagy kimaradásáról sem kell legalább 30 perccel az indulási idő előtt tájékoztatni az utasokat.

Felmerül-e a kérdés, hogy minderre van-e lehetősége a kormánynak? A jelenleg érvényben lévő rendelkezés szerint az EU-tagállamok dönthetnek úgy, hogy mentességet biztosítanak az uniós utasjogi követelmények alól, de csakis belföldön közlekedő járatok, illetve olyan járatok esetében, amelyek útvonalának nagy része az EU területén kívül esik és amelyek menetrend szerinti megállóhellyel rendelkeznek az EU-n kívül. Úgy tűnik tehát, hogy most ezt a kiskaput használták ki.