2012. június 12-én az Egészségügyi Világszervezet bejelentette, hogy tudományosan alátámasztott tényként kell kezelni a dízelmotorok szilárdrészecske-szennyezésével együtt járó fokozott rákbetegség-kockázatot.

A kijelentés alapját adó publikációk szerint a kipufogófüstnek kitett munkavállalók, vagy akár az utcán gyaloglók egészségügyi kockázata jelentősen magasabb, mint azoké, akik számára biztosított a tiszta levegő.

“A dízelmotorok emissziós besorolásának szigorodásával a probléma korántsem oldódott meg, hiszen csak az emberi szervezetbe beszívott szemcse mérete csökkent, ami pont a kiváltott káros hatást súlyosbítja” – emelte ki a WHO közleménye kapcsán Domanovszky Henrik, a Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület (MGKKE) elnöke.

“Ezzel szemben a tiszta alternatívaként gazdaságosan rendelkezésre álló CNG járművek szilárdrészecske-emisszió nélkül hozzájárulnak az egészséges életkörülmények kialakításához. Nagyon fontos ezért, hogy többek között az elaggott hazai autóbuszpark cseréjét ne dízel-, hanem CNG-üzemű autóbuszokkal oldják meg, különösképpen a sűrűn lakott településen közlekedő vonalak esetében.”

Mint az egyesület közleményében rámutat, Magyarországnak nem csak autóbuszparkja van olyan minősíthetetlen állapotban, amelyet több ízben még az IMF is kritizált, és amelyre nincsen még egy példa az Európai Unió területén, de sajnálatos módon, ezzel is összefüggésben, a magyar lakosság egészségügyi helyzete is lesújtó képet mutat.

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet által publikált felmérés kimutatta, hogy a férfi lakosság körében születéskor várható átlagos élettartam 69 év, miközben az EU27 átlaga 76 év, és ez a szám a régi tagállamokban a 78 évhez közelít.

Az elsősorban a dízelmotorok emissziójából származó policiklikus aromás szénhidrogén-molekulákkal (PAH) erős összefüggésben álló légcső-, hörgő-, tüdő- daganatos megbetegedésből eredő 0-64 éves korosztály férfi lakosságának halálozási mutatója több mint kétszeres gyakoriságot mutat hazánkban, mint az EU27 átlaga.

A PM 2,5, azaz úgynevezett finomrészecske (melynek átmérője a 2,5 mikrométer alatti) a légutakból már nem teljesen kiszűrhető, a tüdőn, a léghólyagokon az oxigénhez hasonlóan képes a vérkeringésbe keresztüljutni és ott hozzájárulni a keringési megbetegedések kialakulásához. A férfiaknál a vérkeringési betegség okozta halálozási szám hazánkban a kétezres évek közepétől ismét emelkedő trendet mutat, mintegy négyszer annyi esettel, mint amennyivel az EU15 tagállama a népesség arányában számol.

A fentiek fényében az MGKKE sürgeti, hogy a 2011 októberében hozott kormányhatározatot, amely számos cselekvés elindítását tűzte ki céljául, konkrét lépések, intézkedések kövessék a legkárosabb emisszióforrások haladéktalan megszüntetésének érdekében.