Az alkotóktól olyan kreatív és figyelemfelhívó pályaműveket várnak, amelyek alkalmasak a különböző közlekedői csoportok közlekedési kultúrájának fejlesztésére, közlekedői magatartásuk pozitív irányú befolyásolására, a közlekedés sokszínűségének kifejezésére.

A beküldött pályamű mondanivalója járuljon hozzá a biztonságos közlekedés propagálásához, a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számának csökkentéséhez, s annak tudatosításához, hogy legfőbb
értékünk az emberi élet.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

  • Pályázni kizárólag saját készítésű művekkel lehet, melyek szerzői jogával a pályázó rendelkezik.
  • Egy pályázó több pályaművel is nevezhet, korlátlan gondolati szabadsággal a fenti témán belül, a különböző fotótechnikák és stíluselemek szabad alkalmazásával.
  • Pályázni kizárólag A/4-es méretű, papír alapú, fekete-fehér vagy színes fotóval lehet, melyeket körben 6 cm széles fekete színű paszpartuval ellátva kell eljuttatni a pályázat kiírójához.
  • A pályamű mondanivalója és képi megjelenítése nem sérthet személyiségi jogokat, kegyeleti jogokat, közerkölcsöt, valamint szerzői jogokat.
  • A szerző a pályázaton történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az írott és elektronikus sajtóban (pl. Facebook, ORFK-OBB honlapja) térítésmentesen felhasználja propaganda és oktatási célból, továbbá hozzájárul, hogy alkotását különböző művészeti kiállításokon, baleset-megelőzési rendezvényeken díjmentesen bemutathassa.
  • A pályamunkákat névvel, születési, lakcím, és közvetlen elérhetőségi adatokkal ellátva, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága nevére (6000 Kecskemét,
  • Batthyány u. 14.) kell eljuttatni személyesen, vagy postai úton. A megye Kecskeméttől távol eső településeiről pályázók leadhatják személyesen pályamunkájukat azon Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán is, melyhez településük tartozik.

Nyeremények:
1. díj – 1 db Samsung Galaxy ACE S5830 típusú mobiltelefon
2. díj – 1 db wellnes hétvége 2 fő részére a Granada Konferencia, Wellnes és Sport Hotelben (Kecskemét, Harmónia u. 12.)
3. díj – 1 db kerékpár

A nyereményeket a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága biztosítja, a versenydíjak adó- és járulékvonzatai a BKMRFK Balesetmegelőzési Bizottságot terhelik.

A pályamunkák beküldésének, vagy személyesen történő leadásának határideje: 2012. június 5.


Értékelés:
A beküldött pályaműveket 5 főből álló versenybizottság értékeli, a beküldött alkotások kiállításra kerülnek a “Múzeumok Éjszakája” rendezvénysorozat keretében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság aulájában, 2012. június 23-án 18.00-24.00 óra közötti időtartamban. A nyeremények ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra a fenti napon, a kiállítás megnyitóján. A díjátadó pontos időpontjáról a későbbiek során értesítik a nyertes pályázókat.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás Geisztné Kamasz Erzsébet r. őrnagytól, a BKMRFK Balesetmegelőzési Bizottságának titkárától kérhető a 76/513-336-os telefonszámon, vagy a geisztnek@bacs.police.hu email címen.