Belgium, hivatalos nevén a Belga Királyság egy etnikailag és nyelvileg megosztott nyugat-európai ország; állampolgárai három jól elkülöníthető csoportja a hollandul beszélő flamand, a franciául beszélő vallon és a német. Szomszédai északról Hollandia, keletről Németország és Luxemburg, délről Franciaország, északnyugat felől az Északi-tenger határolja. Hollandiával és Luxemburggal közösen alkotja a Benelux államok csoportját. Az Európai Unió alapító tagja, fővárosa Brüsszel, amely egyben az uniós intézmények egyik székhelye. Jelenlegi uralkodója II. Albert.

Belgium területén keresztül húzódik a germán és a latin nyelveket beszélő népcsoportokat elválasztó képzeletbeli határvonal. Az országban ennek megfelelően két nagy nyelvi-kulturális közösség, a francia és a flamand él, illetve az ország keleti részén található német kisebbség.

Földrajzilag Flandria a legnagyobb régió Belgiumban, itt élnek a holland nyelvvel rokon flamandot beszélő népcsoport, a flamandok. Itt él Belgium lakosságának 55%-a, míg a délen található Vallónia régióban a franciával rokon vallon népcsoport lakik, az ország lakosságának 31%-a. A hivatalosan is kétnyelvű és régiós státuszt élvező Brüsszelben a belga lakosság kb. 10%-a él, illetve jelentős számú diplomata és egyéb külföldi állampolgár, akik az Európai Unió és a NATO különféle szervezeteinél dolgoznak.

A német nyelvű kisebbség Vallónia keleti részén, az első világháború után Belgiumhoz csatolt területeken él. Az ország nyelvi-kulturális diverzitásának, illetve a flamand és a vallon népcsoport közötti konfliktusok eredménye a mára kialakult szövetségi állam, amelyben az egyes kulturális csoportok és a régiók jelentős önállóságot és jogosultságot élveznek.

Belgium neve az ókorban itt megtelepült törzs, a Belgae nevéből származik. A Kr. e. 1. században a rómaiak meghódították a területet, ahol Gallia Belgica néven alapítottak provinciát. A római birodalom bukása után a terület a frankok befolyása alá került, előbb a Frank Birodalom része volt, majd kb. a 11. század közepére önálló feudális államok alakultak ki. Németalföld, amely történelmileg magában foglalta a mai Belgium, Hollandia területét és Franciaország északi részét.

A terület politikai egysége csak a 15. században a burgundi grófok alatt született meg és egészen a 16. század végéig egységes kormányzás alatt állt. Ekkor az északi, túlnyomórészt protestáns, tartományok fellázadtak a spanyol király elnyomása ellen. A déli tartományokat 1794-ben a Francia Köztársaság hadserege foglalta el, majd Napóleon bukása után az Egyesült Holland Királyság része lett.

Belgium csak 1830-ban az augusztusi forradalom után nyerte el függetlenségét. Az újonnan létrejött ország semlegessége ellenére az első és a második világháborúban is német támadás áldozata lett, ezért 1945. után alapító tagja lett a NATO-nak és később az Európai Unió elődszervezeteinek is.