Utánfutót akasztanál a vonóhorogra, de nem tudod, mennyi krumplit, disznót, festéket, cementet vagy ne adj isten virágföldet pakolhatsz fel így tavasszal, hogy biztonságos is legyen és a KRESZ-szabályainak megfeleljen? Erre a kérdésre adunk most választ, amelyet egy Olvasónk tett fel Facebook-üzenetben.

Ezt írja a KRESZ

A közúti közlekedés során a gépjárművekkel jogszerűen vontatható pótkocsikra vonatkozó jogi szabályozás a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21-22. §-ában, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 48. § (11) bekezdésében találhatóak.

A Rendelet 21. § (1) bekezdése szerint:

“Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók.”

A Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint:

“Az 5–8., 17., 18., 21., 33. és 34. §-okban említett adatok, a gyártó által közölt és a forgalomba helyezés engedélyezése során megállapított adatok, valamint a pótkocsi csatlakozásához szükséges szerelvények meglétének, illetőleg felszerelhetőségének a figyelembevételével kell meghatározni, hogy a jármű vontathat-e pótkocsit, illetőleg hány pótkocsit vontathat és azt a jármű hatósági engedélyében fel kell tüntetni.”

A KRESZ 48. § (11) bekezdése alapján:

“Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel csak olyan pótkocsit szabad vontatni, amelynek vontatását – a hatósági engedélybe tett bejegyzéssel – engedélyezték.”

Tehát?

Ahhoz, hogy szabályosan vontathassunk, a pótkocsi tényleges össztömegét kell figyelembe venni, nem pedig a pótkocsi forgalmi engedélye szerinti megengedett legnagyobb össztömeget. A pótkocsi össztömege pedig legfeljebb akkora lehet, amekkora a vonó jármű forgalmi engedélyének vontatási adatainál feltüntetésre került (a forgalmi engedély “O” rovata).

A járműszerelvény vezetéséhez szükséges vezetői engedély kategória tekintetében fontos kiemelni, hogy a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsival – amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van – történő 750 kg össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg lehet.

Ugyanezen vontató járműből és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény – feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét – megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg lehet. A vezetési jogosultság tekintetében a vonó jármű, valamint a pótkocsi forgalmi engedélyében feltüntetett adatokat kell figyelembe venni a járműszerelvény tényleges súlyától függetlenül.

Kérdésed van a közlekedés vagy az autózás bármely témakörében? Ne habozz elküldeni nekünk, megpróbáljuk kibogozni!