Egyik kollégánk ismerőse az alábbi balszerencsés – de összességében mégis csak szerencsés, hiszen rosszabbul is elsülhetett volna –, történet osztotta meg velünk:

Pár napja a reggeli órákban sikerül összetörni a frissen vásárolt családi autónkat. Hátulról belecsúsztunk egy kis furgonba. A furgonnak nem működött a féklámpája, és mi lehet, nem tartottunk elég követési távolságot. Rendőrt hívtunk, aki amúgy nem szarozott: a furgonos 100 ezer forint helyszíni bírságot kapott a nem működő féklámpa miatt, mi pedig egy 10 ezrest, a követési távolság be nem tartása végett. Szerencsére nem sérült meg senki.

A KRESZ kimondja:

A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzések (rendszámtáblák) meglétét, állapotát – az adott körülmények között indokolt módon – ellenőrizni.

A vezető köteles a járművet – lehetőleg olyan helyen, ahol a forgalmat nem akadályozza – haladéktalanul megállítani, ha a jármű olyan hibáját észleli, amely balesethez vezethet, különösen ha elromlott a jármű

a) kormányszerkezete,

b) üzemi fékberendezése,

c) összes féklámpája,

d) irányjelző berendezése, kivéve ha kézzel megfelelő irányjelzés adható,

e) bal oldali első vagy hátsó helyzetjelző lámpája, kivéve, ha a jármű kivilágítása nem szükséges vagy az elromlott lámpa a távolsági fényszórót és a hátsó helyzetjelző ködlámpát kivéve más lámpával helyettesíthető.

Mivel a fent leírt baleset talán elkerülhető lett volna a követési távolság betartásával, így arról is idézzük fel a KRESZ-órán tanultakat.

Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni.

Olyan járművel, illetőleg járműszerelvénnyel, amelynek megengedett együttes tömege a 3500 kg-ot vagy hosszúsága a 7 métert meghaladja, lakott területen kívül másik jármű mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – személygépkocsi biztonságban besorolhasson.

A jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha ezt a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi.