Példamutató példavideó magyar autósokkal, akik tudják, hogy kell cselekedni, és hogy kell utat adni a megkülönböztető jelzéssel közeledő mentőnek autópályán torlódás esetén.

Ahogy az a KRESZ-ben is elő van írva, mentősávot hagynak középen, segítve ezzel a balesethez igyekvő személyzet gyors előrejutását.

37. § (8) Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton kialakult forgalmi torlódás esetében – a (4) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott járművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében –

a) a belső (bal szélső) forgalmi sávban közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódni,

b) az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek a forgalmi sávban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni,

és – ha az így kialakuló „folyosóban” történő biztonságos elhaladás azt szükségessé teszi – a forgalmi sávokat kijelölő terelővonalak átlépésével kell haladni és megállni.

A mentősáv kialakítását haladéktalanul meg kell kezdeni, mihelyt a továbbhaladás nem lehetséges, és a torlódás elkerülhetetlen, függetlenül attól, hogy a sürgősségi egységek már a közelben vannak-e, vagy sem. Az előírás betartása minden jármű számára kötelező.