Van néhány kérdés a parkolással kapcsolatban, amit nem árt tisztázni. Sok mindennek utánanéztünk a Fővárosi Közterület-Felügyelet honlapján, hogy neked már ne kelljen.

Mi a különbség a parkolási pótdíj és a helyszíni bírság között?

A parkolási pótdíj hivatalos definíciója eképpen hangzik: a korlátozott várakozási övezetben a parkolóhelyek használatához parkolójegyet kell vásárolni a kívánt időtartamra. Amennyiben a várakozás időtartama meghaladja a jegyen szereplő időt, vagy nem történt parkolójegy-vásárlás, abban az esetben a parkoló ellenőr pótdíjat köteles kiszabni.

A helyszíni bírság pedig a következő: kisebb fokú szabálysértés miatt rendőr, közterület-felügyelő vagy más eljáró hatóságok által kiszabott bírság, amely megfizetésének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Meddig kell befizetni a helyszíni bírság összegét?

A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírságot a felszólító levél kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a gépjárművezető a szabálysértés elkövetésekor találkozik az intézkedő közterület-felügyelővel, és aláírja, elismeri a szabálysértést, abban az esetben a helyszíni bírságot az elkövetés napjától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Hol lehet megállni szabályosan mozgáskorlátozott igazolvánnyal?

  • Korlátozott várakozási övezetben térítésmentesen; járdán, ha annak több mint a fele szabadon marad vagy a gyalogosok számára meghagyott 1,5 méter távolság megléte esetén; várakozni tilos hatálya alatt.
  • Rakodóterület hatálya alatt abban az esetben, ha a gépjármű vezetője nem hagyja el a gépjárművet.
  • A mozgásában korlátozott személy, illetve az őt szállító gépjármű vezetője behajthat a védett övezetbe és ott várakozhat.
  • Mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozási helyen.

A fent leírt esetekben használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

Várakozhatunk-e járdán?

A járdán csak akkor lehet várakozni, ha jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi; a jármű a járda szélességének legfeljebb felét foglalhatja el, a gyalogosok számára legalább 1,5 métert szabadon kell hagyni. A jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

Kapcsolódó címkék: bírság Budapest Parkolás parkoló