Amikor tetemes mennyiségű szilárd csapadék nehezíti a téli hónapokat, és már azt hisszük végre vége, eljött az olvadás, utolsó csapásként jön a magasból zuhanó, jeges hótömeg. 

Az olyan épületeknél, ahol ennek a veszélye fennáll, sem testi épségünk, sem autónk nincs biztonságban. A törvényi szabályozás szerint az épület tulajdonosát terheli a felelősség (társasház esetén a társasház közössége, amennyiben a közös tulajdon is érintett). Az ingatlan tulajdonosa akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az általában elvárható.  
“Az épület tetején, homlokzatán összeállt, összefagyott hótömeg, ill. jégdarabok jégcsapok baleseti, vagy kárveszélyt megtestesítő helyzete, mérete, tömege esetén intézkednie kell ezek haladéktalan eltávolítására. Amennyiben ez a veszély másként nem hárítható el, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően tűzoltósági műszaki mentést kell kérni. ” (Aegon.hu)