A Vezessen nem egyszer foglalkoztunk már a rendőrségi megállítások, ellenőrzések témájával, körbejártuk, hogyan is állíthat meg a rendőr az úton, hogyan kell ilyenkor viselkedni, valamint mik azok a dokumentumok, amelyeket kötelező bemutatnunk. Arról is volt már szó, mi van akkor, ha valaki megállás helyett menekülni kezd, de azt is áttekintettük, a közelmúltban miért és hány forgalmit vettek el, ahogy a jogosítványokat illetően is végigvettük ugyanezt.

Jócskán körüljártuk tehát a közúti intézkedések témakörét, de így is maradtak még nyitott kérdések, hiszen a rendőrökön kívül másokba is belefuthatunk a közlekedés során, ám minden bizonnyal igen kevesen tudják, hogy ilyen kontextusban mire van joga, hatásköre például egy tűzoltónak, katonának, biztonsági őrnek. Most tisztába tesszük ezt is.

A rendőrnek „mindent szabad”

Mielőtt belemennénk a részletes felsorolásba, kezdjük azért a rendőrökkel, hiszen velük találkozunk a leggyakrabban, nekik van a legtöbb ilyen jellegű jogkörük, a többieké pedig leginkább ezek ilyen vagy olyan szűkítésének tekinthető.

A rendőr a forgalom irányítása mellett – terelés, lezárás, stb. – igazoltathat, fokozottan ellenőrizhet, közúti ellenőrzést végezhet, akár át is kutathatja a járművet.

Közúti ellenőrzésnél a rend őre kérheti a lakcímünk vagy tartózkodási helyünk igazolását, ellenőrizheti a jogosítványunk meglétét és annak érvényességét, a gépjármű forgalmi engedélyének meglétét, műszaki vizsgájának érvényességét, de akár a biztonsági öv használatát, ha indokolt, a gyermekülést meglétét és használatát is. Természetesen légalkoholmérő készüléket, azaz alkoholszondát is alkalmazhat az esetleges ittasság kiszűrésére, és szabálysértés, bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén át is vizsgálhatja a gépjárművet.

Megállíthatja az autóst a tűzoltó? És a vadász? 2

Együtt is dolgozhatnak (Fotó: Honvedelem.hu)

A közúti ellenőrzésnek olyan helyen kell történnie, ahol mind a rendőr, mind pedig az eljárás alá vont személy biztonságosan tartózkodhat.

Fontos még megjegyezni, hogy a rendőr mellé járőrtársként pénzügyőr, katonai rendész, büntetés-végrehajtási őr, fegyveres biztonsági őr, illetve közterület-felügyelő is beosztható, valamint rendőr is lehet járőrtárs mellettük – a vegyes járőrök tagjainak intézkedési jogára a vezénylő szervre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A fentiek tisztázása után akkor nézzük, kik mások intézkedhetnek még a forgalomban, kiknek és miben kellhet engedelmeskednie a járművezetőknek!

Útdíj-ellenőrök

A jogszabályok szerint a díjköteles útszakaszokon az útdíj-ellenőrzési feladatokat a rendőrség és az „útdíj-ellenőrzésért felelős szervezeti egység” emberei látják el. A nyakatekert megnevezés hétköznapi nyelven a mobil, autós ellenőrzőket jelenti, ezek nagy része a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez (NÚSZ) tartozik.

Megállíthatja az autóst a tűzoltó? És a vadász? 4

Útdíjellenőrzést végeznek csak, sebességmérést nem

Az ellenőrzést végzők jogosultak a gépjárművet megállítani, a gépjármű helyzetét és állapotát dokumentálni, a gépjármű okmányait átvenni, feltartóztatni azt, aki a gépjármű okmányait nem adja át, gépjárművet visszatartani és a díjköteles útszakasz azonnali elhagyását kérni. A díjellenőrnek tehát érdemes megállni, máskülönben rövidesen rendőrautót kaphatunk a nyakunkba.

Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országgyűlési Őrség

Két külön szervezet, két külön jogszabály vonatkozik rájuk, ám gyakorlatilag ugyanaz szerepel bennük, így mind a TEK, mind az Országgyűlési Őrség tagjai a közbiztonság védelme érdekében, katasztrófa, tűzeset vagy baleset, valamint rendezvény helyszínén a feltétlenül szükséges mértékben és időtartamban elrendelhetik egyes útvonalak, utcák, terek, városrészek közúti forgalmának teljes vagy részleges lezárását, a forgalom elterelését vagy korlátozását, a megállás vagy várakozás tilalmát, valamint az arra kijelölt helyen a várakozás megszüntetését, továbbá egyéb közlekedési tilalmak feloldását, az egyirányú forgalmú utcában a közlekedés irányának megváltoztatását.

Röviden: ha ők integetnek, terelnek, az ugyanolyan, mint ha rendőr tenné ezt.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) által közreadott képen a TEK 2 BTR típusú harci járművei egy autószállító trélernek segítenek az M1-es autópályán 2013. március 15-én.MTI Fotó: Terrorelhárítási Központ

A Terrorelhárítási Központ (TEK) a 2013-as nagy márciusi havazásban is vállalt közlekedési feladatokat Fotó: Terrorelhárítási Központ

Pénzügyőrök

A Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) kötelékébe tartozó a pénzügyőrök számos jogkörrel rendelkeznek.

A szolgálati feladatok ellátása céljából közutakon, közforgalom számára megnyitott területen személyeket, járműveket a rendőrökhöz hasonlóan megállíthatnak, ellenőrizhetnek.

A NAV nyomozó hatóságának hatáskörébe tartozó bűncselekmény gyanúja esetén az elkövető elfogására az autópályák és autóutak kivételével a közutak, közforgalom elől nem zárt magánutak forgalmát korlátozhatják, azokat lezárhatják, akár útzárat is telepíthetnek, akárcsak a rendőrök.

Megállíthatja az autóst a tűzoltó? És a vadász? 6

A rendőrökhöz hasonlóan akár üldözésbe is kezdhetnek, vagy hogy pontosabbak legyünk, mások személyét és biztonságát nem veszélyeztetve a járművet követhetik és megállásra kényszeríthetik.

Katonai rendészek

A katonai rendészet a nevéből adódóan a Magyar Honvédség kvázi rendőrsége, tagjai a katonaságon belül töltenek be rendészeti feladatokat, intézkedhetnek az állomány tagjaival szemben, irányíthatják a katonai járművek közlekedését, helyszínelnek azok baleseteinél, felkérésre a katonák által okozott vagy elszenvedett bűncselekmények, szabálysértések és fegyelemsértések esetén biztosítják a helyszínt, helyszínelnek.

A honvédelmi törvény értelmében katonai rendész jogosult a Honvédség tevékenységével összefüggően, vagy a rendőrökkel együttműködve akár általánosan is a forgalom irányítására. A katonai rendész civil közlekedő gépjárművét nem állíthatja meg.

Megállíthatja az autóst a tűzoltó? És a vadász? 7

Általában „házon belül” dolgoznak, de egy katonai konvoj haladása esetén ők is irányíthatják a közúti forgalmat (Fotó: Koronavirus.gov.hu)

Tűzoltók

A vonatkozó BM-rendelet alapján a tűzoltóság műszaki mentés során végrehajtandó főbb feladatai közé tartozik a közlekedési forgalom helyreállításának elősegítése, azaz a tűzoltók is irányíthatják a forgalmat, igaz, megállítani, ellenőrizni nem jogosultak.

Keveseket érintő, de említést érdemlő részlet, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv veszélyesáru-szállítási hatósági ellenőrzési feladatokat ellátó hivatásos állományának tagjai a hatáskörükbe tartozó járműveknél megállíthatnak, ellenőrizhetnek, sőt, a rendőrökhöz hasonlóan akár kényszerítő eszközöket – leszorítás, rendőrbot, bilincs – is alkalmazhatnak, ha az ellenőrzés alá vont, tetten ért személy az intézkedésnek ellenáll. A feltartóztatás, kényszerítés a rendőrség megérkezéséig, de legfeljebb 2 óráig tarthat.

A biztonsági őröktől a vadászokig

Következik egy vegyes, bár profiljában nagyjából egyező csoport, melynek tagjai rendészeti tevékenységeik során mindannyian jogosultak járművet megállítani, átvizsgálni, ha alaposan feltételezhető, hogy azt a hatáskörükbe tartozó jogellenes cselekmény elkövetéséhez használták. Fontos, hogy erre csakis a saját illetékességi területükön van lehetőségük, azaz egy hortobágyi természetvédelmi őr nem intézkedhet például a Duna-Dráva Nemzeti Parkban.

Megállíthatja az autóst a tűzoltó? És a vadász? 9

Természetvédelmi őrök – a saját erdejükben ők is megállíthatnak (Fotó: Fori.hu)

Illetékességi területén, gyanú esetén tehát a járművet jogszerűen megállíthatja a fegyveres biztonsági őr (ők őrzik például a katonai objektumokat), a természetvédelmi őr, a hegyőr, a hivatásos vadász, az állami és a hivatásos halőr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, valamint a közterület-felügyelő.

Közterület-felügyelők

A közlekedők nagy része mezőőrrel, halőrrel ritkán találkozik, közterület-felügyelővel valószínűleg sokkal gyakrabban, így rájuk külön is kitérünk.

A közterület-felügyelő a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a KRESZ-ben foglalt, valamint más, megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járműveket. Szintén jogosult a forgalmat akadályozó járműveket kerékbilinccsel rögzíteni vagy azok elszállításáról gondoskodni, illetve helyszíni bírságot kiszabni.

„Ok nélkül”, szabályszegés híján ugyanakkor a közterület-felügyelő nem állíthat meg, nem ellenőrizhet.

Megállíthatja az autóst a tűzoltó? És a vadász? 10

A közterület-felügyelő hivatalos személy, bírságolhat, megállíthat, feltartóztathat (Fotó: Fori.hu)

Egyesek nem veszik komolyan a „köztereseket”, néha akár a testi épségüket is veszélyeztetve hagyják faképnél őket, pedig ennek nagyon rossz vége lehet: mivel hivatalos személyekről van szó, a munkájuk végzésének akadályozása, az annak során ellenük elkövetett erőszak kiemelt bűncselekménynek minősül. Kezeljük őket rendőrként, máskülönben hamar valódi rendőrökkel találkozhatunk.

A Magyar Közút kezelői ellenőrei vagy a hatóságok közúti járműellenőrei

Jogosultságukat tekintve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatósági jogkörben jár el a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek helyszíni ellenőrzése alkalmával és jogosult a gépjárművet megállítani, a gépjármű helyzetét és állapotát dokumentálni, a gépjármű okmányait átvenni, az úthasználó személyazonosító okmányait és a gépjármű azonosító okmányait megvizsgálni, illetve a szabálytalan járművet a hatósági intézkedésig visszatartani.

Megállíthatja az autóst a tűzoltó? És a vadász? 11

Fotó: Nemzeti Közlekedési Hatóság

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Ellenőrzési Főosztály közúti járműellenőreinek hatáskörébe tartozik többek között a közúti árufuvarozók és személyszállítók ellenőrzése és tengelysúly mérő rendszerhez kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása. Ezen túlmenően azonban országos hatáskörrel jogosultak bármely kategóriába tartozó jármű műszaki állapotának vizsgálatára, érvényes műszaki vizsga hiányában vagy egyéb a hatósági jogkörükbe tartozó jogsértés esetén (pl. szabálytalan szállítás) az okmányok bevonására, helyszíni bírság kiszabására, valamint a rendszám levételére a járműről.

A megyei Kormányhivatalok Közlekedési Osztályán dolgozó járműellenőrök pedig megyei hatáskörrel rendelkezve szintén jogosultak megállítani az autósokat, a műszaki állapotot ellenőrizni, bírságot kiszabni, illetve a dokumentumokat bevonni.

Mindhárom megnevezett szervezet ellenőrei közfeladatot ellátó személyek.

Valamint a közúti közlekedés sajátosságai miatt nem szabad elfelejteni, hogy a jelzőőri jogosultsággal rendelkező személyek – például úton folyó munkákhoz kapcsolódóan – is „megállíthatják az autóst”.

Sportesemények rendezői

Nem hatóság, nem hivatalos személyek, de bizonyos jogkörrel a sportesemények rendezői is bírnak, hiszen egy 2010-es ORFK-utasítás alapján labdarúgás esetén az első két bajnoki osztály, más csapatsportoknál a legmagasabb bajnoki osztályok mérkőzéseinél, nemzeti és nemzetközi kupamérkőzéseknél és nemzeti válogatottak összecsapásainál a rendezők feladata a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, a közösségellenes megnyilvánulásokkal kapcsolatos transzparensek, valamint a tiltott pirotechnikai eszközök felfedése és bevitelük megakadályozása. Ennek keretében a rendezők a belépők ruházatát, csomagjait, és akár járműveit is átvizsgálhatják.

Megállíthatja az autóst a tűzoltó? És a vadász? 12

Meccs előtt akár az autót is átvizsgálhatják (Fotó: Getty Images)

Erre nincs jogszabály, de akkor se lepődjünk meg, ha a tömegrendezvény rendezője mondjuk a parkolásnál terelget, igyekszik a forgalmat irányítani. Külön jogköre nincs, de érdemes lehet az iránymutatását követni.

Kedves Olvasóink, Ti a rendőrökön kívül kikkel találkoztatok már a fentiek közül a közlekedés során? Tudtátok, kinek mikor és miben kell engedelmeskednetek, esetleg volt rendhagyó, akár pozitív élményetek? Osszátok meg velünk és egymással a kommentekben!