A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint ezentúl rangsorolni kell a műszaki vizsgálat során észlelt hibákat – írta a Hvg.hu. A besorolás szerint lehet a vizsgáztatott járművön: kisebb hiba, komoly hiba és veszélyes hiba. Ezek a minősítések különböző következményeket vonnak maguk után.

Kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések.

Komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések.

Veszélyes hiba: a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát.

Kisebb hiba esetén meg kell adni a műszaki engedélyt, míg veszélyes hiba esetén nem használható tovább a jármű. Komoly hiba esetén a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja meg a hatóság. A járművet vizsgálatra bemutató személyt tájékoztatni kell arról, hogy hiányosságokat állapítottak meg a járművel kapcsolatban, amelyeket ki kell javítani és az első vizsgálatot követő két hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni.

A fent leírtak mellett egy másik fontos változás a Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint, hogy szigorítják a műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó előírásokat. A műszaki vizsgálatok során a vizsgabiztosnak minden esetben vizsgálnia és biztosítania kell összeférhetetlenség-mentességét, nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van.

A rendelet kitér arra is, hogy aki használt autót hoz be külföldről, annak ez év május 20-tól az eladó országában, a műszaki vizsgálatok igazolásáról kiállított “Műszaki vizsgálati bizonyítványt” is be kell mutatnia.