Van megoldás az autóhiteles vitákra 1

Autóhitellel indult, sikkasztás lett belőle, végül egy autószerelőt kapcsolt le a kocsival a rendőrség.

Nem kielégítő szolgáltatói válasz esetén bíróság jogosult dönteni a felek közti szerződés jogszerűségéről vagy akár az elszámolás részleteiről – közölte a Magyar Nemzeti Bank. Ha a gépjárműhitellel, gépjármű-lízingszerződéssel kapcsolatban polgári jogi, elszámolási jellegű vita merül fel, például a szerződés megkötésének jogszerűsége, érvényessége kapcsán, az ügyfeleknek egyedi panaszbeadvánnyal elsődlegesen pénzügyi szolgáltatójukhoz kell fordulniuk.

A panaszra a szolgáltatónak 30 napon belül írásban, álláspontját részletesen kifejtve válaszolnia kell. Ha a pénzügyi szolgáltató válaszával, így a jogi érveléssel vagy bármely más szemponttal nem ért egyet az ügyfél, az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságon polgári peres eljárást indíthat.

A jegybank közleményében figyelmeztetett arra is: a bíróság által esetlegesen érvénytelennek minősített szerződések jogkövetkezményeit, a felek közötti elszámolást elsődlegesen szintén az ügyfél és pénzügyi szolgáltatójának megállapodása alapján lehet rendezni. Amennyiben ez eredménytelen, úgy szintén a bíróságok jogosultak – egy következő peres eljárásban – az elszámolás megállapítására.

Ha egy ügyfél azt szeretné megtudni, hogy a szerződésének megkötése időpontjában a szerződést aláíró pénzügyi ügynöknek az MNB nyilvántartása szerint volt-e engedélye, a jegybank a hozzá postán vagy e-mailben elküldött beadványra a jogszabályban biztosított maximum 30 napos határidőn belül felvilágosítást nyújt.