Szigorodnak a büntetések 2 Szigorodik a pontrendszer, változnak a büntetési tételek bizonyos szabálysértések esetén, a sárga lámpán való figyelmetlen áthajtás is százezer forintot ér. Sajtótájékoztatót tartott a rendőrség.

Autóvisszatartás

A következő sorok kicsit zűrösek lesznek, ezért előre összefoglaljuk a lényeget. Ha egy külföldi rendszámú jármű külföldi tulajának vagy üzembentartójának van korábbról visszamaradt, be nem fizetett közigazgatási bírsága, de csak olyan, amit személyre szólóan neki, mint sofőrnek szabtak ki, akkor a jármű egy újbóli megállítás esetén visszatartható, amíg a bírságot nem rendezik. Teccikérteni? Ha nem, akkor talán segít a részletesebb kifejtés:

Idézet a rendőrség honlapjáról: “Közlekedésrendészeti szempontból a legjelentősebb változás, hogy a 2011. július 1-jétől hatályos módosítás szerint gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen történő áthaladás, ittas járművezetés esetén a közúti forgalomban történő ellenőrzés alkalmával a járművet a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezései szerint vissza lehet tartani.

Ugyancsak 2011. július 1-jétől hatályos az a rendelkezés, amely kimondja, hogy amennyiben az eljáró hatóság a közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a jármű vezetőjének, vagy üzembentartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, a gépjárművet visszatarthatja.” (A visszatartás csak akkor lehetséges, ha külföldi tulajdonosról vagy üzembentartóról van szó!) Mindettől a rendőrség a külföldi rendszámú autókkal elkövetett szabályszegések nagymértékű csökkenését várja. Mi nem.

Sajnos ez csak félmegoldás, hiszen ez a szankció nincs hatással a fixen telepített traffipaxokra magasról tevő külföldi rendszámú autóval száguldozókra. Hiszen – erre direkt rákérdeztünk a sajtótájékoztatón – az objektív felelősség alapján kirótt, de be nem fizetett közigazgatási bírságokkal terhelt tulajok autóira nem vonatkozik az új szabály. Vagyis ha a kocsi egy lízingcég nevén van – mint ahogy a legtöbb adóelkerülő luxusautó esetén ez a helyzet – a kocsit nem lehet visszatartani korábbi fix traffis fotók miatt.

Az autó mehet, a papír marad

Fontos tisztázni, hogy a gépjármű visszatartása nem szó szerint az autó konkrét lefoglalását jelenti. A rendőr a forgalmi engedélyt foglalja le, a konkrét autót ettől függetlenül el lehet vinni leginkább tréleren, mert foralmi híján nem vehet részt lábon a közlekedésben.

Drága sárgák

A piros lámpán áthaladásért – sőt, a sárgáért is – százezer forintos büntetés jár. A sajtótájékoztatón a rendőrség megnyugtatta az újságírókat: a sárga lámpán áthaladással kapcsolatban konkrét útmutatást kaptak a rendőrök a büntethetőséggel kapcsolatban.

Vagyis csak akkor szabható ki bírság egy becsúszott sárgáért, ha a hatóság egyértelműen bizonyítani tudja, hogy a járművezető észlelhette a sárgát, és meg tudott volna állni biztonsággal, de nem tette

Drága az ittas vezetés

Az ittas vezetés bírságainak összege is módosul. Ennek mértéke attól is függ, hogy a sofőr motorral hajtott járművel, vagy kerékpárral hajtott-e ittasan. Nem gépi hajtású járműnél a büntetési tétel az ittasság mértékétől függően 30-60 ezer forint, míg gépi hajtású járműnél ezek az összegek jóval magasabbak, 150-200-300 ezer forintra rúghatnak. Az ittas vezetés szabálysértése július elsejétől közigazgatási bírsággal sújtandó szabálysértéssé alakul, több büntetőpontot is lehet vele begyűjteni, de a jogosítványt már nem lehet a helyszínen bevonni. Mindez csak szabálysértési szintű ittasságra igaz!

Ha viszont az ittas vezetés mértéke bűncselekményi szintű, vagyis 0,8 ezrelék feletti a sofőr véralkoholszintje, és nem szabálysértési, hanem büntetőeljárás indul ellene, a jogsi azonnal ugrik, a piás sofőr pedig törvény szerint 75 ezer és – nem tévedés – 73 millió forint közötti pénzbírságra számíthat.

Biztonsági öv

Változott a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kirótt büntetések összege is. Az ittas vezetéshez hasonlóan itt is különféle tételeket állapít meg az új rendelet, de itt attól függ a büntetés mértéke, hogy lakott területen – 15000 forint – lakott területen kívül – 30000 forint – vagy autópályán – 40000 forint – haladt-e az autó.

A büntetést az fizeti, aki nem kötötte be magát, így egy négyfős társaság közösen akár 120 ezer forintot is befizethet egy autópályás ellenőrzésen. Büntetőpontot azonban – 3, 3, illetve 5 darabot – csak a sofőr kaphat.

Szigorodik a pontrendszer

Továbbra is a 18 büntetőpont – hivatalosan: előéleti pont – elérése után vonja be a jogosítványt a rendőrség, de július elsejétől könnyebb elérni ezt a pontszámot. Ittas, bódult állapotban történt  vezetés, sőt, a vezetés átengedése ittas vagy bódult személynek például immár 11 ponttal honorálandó a korábbi 9 helyett.

Érdekes, kicsit meggondolatlannak tűnő velejárója a változásoknak, hogy három éven belül (három év alatt évülnek el a pontok) két kis baleset, ha rendőr is látta, akár a jogosítvány bevonásához vezethet. Az okozott balesetért ugyanis immár kilenc pont jár, vagyis, ha bármilyen apró koccanás során nem tudnak megegyezni a felek, hogy ki hibázott, és rendőrt hívnak, a vétkes, aki balesetokozónak minősül, két ilyen akcióval éppúgy elveszi a jogsiját, mintha kétszer fogná meg síkrészegen a Yard két éven belül.

Bűncselekmények
Segítségnyújtás elmulasztása 11
Közúti veszélyeztetés 11
Közúti baleset okozása 9
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 11
Járművezetés tiltott átengedése 11
Cserbenhagyás 11


A rendőrség nem saját magának bírságol

Bár nem tartozott a sajtótájékoztató témájához, újságírói kérdésre Óberling József ezredes úr, a közlekedési főosztály vezetője leszögezte:a korábbi gyakorlattal ellentétben a rendőrség 2011-es költségvetésében nem szerepel saját bevételi tétel, a bírságokat a központi költségvetés kapja. Mi több, a rendőrség még az ellenőrzésekkel, bírságolásokkal kapcsolatos költségeinek megtérítését sem intézheti ezekből a bevételekből. Vagyis a rendőrség, az új költségvetési törvénynek hála, immár – elvileg és hivatalosan – nem pénzbeszedési céllal bírságol. Üdvözlendő változás.

Pintér Sándor rendeletének szövegét itt olvashatja el (pdf)! A sajtótájékoztató prezentációját itt találja.