Vége az autópálya-felújításnak 2 November végén befejeződtek az Állami Autópálya Kezelő Zrt. idei fenntartási programjának jelentősebb munkálatai. A társaság 2010-ben mintegy nettó 4,6 milliárd forintot fordított a kezelésében lévő gyorsforgalmi utak felújítására, ez az összeg azonban a költségvetési megszorítások miatt kisebb a szakmailag indokoltnál.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által a társaság rendelkezésére bocsátott keretösszeg csak töredéke a folyamatos, ciklikus felújítási tevékenység forrásigényének, így az esedékes beavatkozások jelentős részét a későbbi évekre kellett átütemezni.

A felújítási tervek elkészítésekor továbbra is elsődleges szempont volt, hogy a kivitelezésre a forgalom lehető legkisebb zavarása mellett és a lehető legrövidebb időn belül kerüljön sor. A 2010-es program jelentősebb burkolatfelújítási beruházásainak színhelye az M1-es és az M3-as autópálya volt.

Többféle modern technikát használtak a felújításoknál, így igénybe vették az úgynevezett meleg remix megoldást a haladó sávok javításánál, amikor a meglévő aszfaltréteget felmarják, majd annak anyagát a helyszínen, egy speciális géplánc segítségével, új aszfaltkeverék hozzáadásával kötőrétegként építik vissza a pálya szerkezetébe.

Az M3-as egyik szakaszán pedig Magyarországon elsőként az úgynevezett kompakt aszfalt technológia segítségével végezték el a burkolat cseréjét. Ennek lényege, hogy egy speciális gép segítségével az egyes rétegeket, tehát a kopó- és a kötőréteget egyszerre helyezik le, így azok egyszerre szilárdulnak meg, ezáltal jobb lesz az együttdolgozás közöttük, mert a járművek keltette útfelületi feszültség hatékonyabban oszlik el.

A technológia előnye még ezen kívül a jóval rövidebb beépítési idő, az anyagtakarékosság (a rétegek együttes vastagsága ugyanis kisebb) és a tartósabb útfelület. További előny, hogy a módszer szélsőségesebb időjárási körülmények között is alkalmazható, tehát pl. esőben vagy nagyobb hidegben, akár télen is, ami szélesebb játékteret biztosít a fenntartási tevékenység tervezéséhez.