A trágyaszóró péntek óta nem teherjármű 1

Trágyaszóró

A Magyar Közlönyben 2012. július 13-én megjelent kormányrendelet a 2011 vége óta hatályos, díj ellenében végzett közúti áru- és személyfuvarozást szabályozó rendeletet módosítja. A változást követően mezőgazdasági vontatóknál, lassú járműveknél és járműszerelvényeiknél megszűnnek azok a kötöttségek, amelyek alap esetben a tehergépkocsival és vontatóval történő fuvarozáshoz kötődnek. Így például nem szükséges engedélyt beszerezni a közlekedési hatóságtól, és nem kell megfelelni az ehhez szükséges – egyebek mellett gazdálkodási – követelményeknek. Nem kell alkalmazni a korábban előírt tárolási követelményekre vonatkozó szabályokat sem, valamint nem kell a jármű oldalán feltüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, illetve a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot.

De mi is az a mezőgazdasági vontató és lassú jármű. Fontos tudni, hogy a KRESZ szerint egyik sem minősül gépjárműnek. A két fogalom pontos meghatározása a következő:

Mezőgazdasági vontató: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

Lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

A most megváltozott 261/2011. (XII. 7.) kormányrendelet 2. paragrafusának 15. pontja tehát ezeket hagyja ki az érintett járműfajták köréből, azzal az egyszerűsítéssel, hogy teherjárműnek csak a tehergépjárműveket nevezi meg. Természetesen ez a változtatás járműszakmailag nem állja meg a helyét, de jogilag ezáltal közvetlenül hivatkozható a 16. pont, ami kimondja:

Tehergépjármű: a tehergépkocsi, a vontató – ideértve a nyerges vontatót is -, valamint az ilyen járműből és az általa vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény.

Ezáltal végül kimaradhatt a korábban értelmetlenül az érintettek körébe vont traktor és úthenger az áru- és személyszállítást szabályozó rendeletből.

Forrás: MTI