Kátyúkra, rossz útfelületre panaszkodó bejegyzések gyakran kerülnek fel a világhálóra, ilyen pontos elemzés viszont még nem született. Ez az autós rászánta az időt, és végigfotózott mindent, mérőszalaggal, pontosan mutatja meg, hol a baj. Sok-sok helyen, és lehet, hogy ez csak egy alsóbbrendű útszakasz rövid része, de az itt kereket törő autósokat ez nem vigasztalja.

Kiakadt a magyar autós a rossz út miatt, lefotózott mindent 1

Kiakadt a magyar autós a rossz út miatt, lefotózott mindent 2

Mit tehetünk, ha ilyen szakaszon törik az autó? A kátyúkár megfelelő dokumentálása érdekében célszerű a helyszínen azonnal a kátyúról, a helyszínről és a sérülésről jól beazonosító fényképeket készíteni, lehetőség szerint tanúkat szerezni, komolyabb kár esetén pedig hatósági jegyzőkönyvet is készíttetni.

A törvény betűje: témába vágó fontos paragrafusok

A kártérítési felelősséget a polgári jog egyik alapelve határozza meg, miszerint, aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A kátyúkár megtérítése kapcsán a közúti közlekedést szabályozó, 1988. évi I. törvény alábbi paragrafusai a mérvadóak.

34. § (1) A közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva – köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.

(4) A közút megrongálódását a közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva – köteles kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.

35. § Az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni. A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni.

Kiakadt a magyar autós a rossz út miatt, lefotózott mindent 4

Kiakadt a magyar autós a rossz út miatt, lefotózott mindent 6

Az általános sorrend szerint a kátyúzási munkákat az utak hierarchikus rendje szerint ütemezik, vagyis első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellék- és bekötőutakon avatkoznak be. Remélhetőleg a figyelemfelhívó bejegyzés cselekvésre ösztönzi a hatóságokat, és ez a szakasz talán soron kívül sorra kerül.