“Nagykőrös Önkormányzata 2018. június 27. napjával kezdődő napon a SoltÚt Kft. kivitelezésében új, szilárd burkolattal ellátott (aszfaltozott) utak építését kezdi meg az Október 23.-a tér, a Kárász utca, a Vadas utca és a Bálvány utca szakaszain. Az útépítés várhatóan 2018. július elején fejeződik be” – szól a felhívás Nagykőrös hivatalos honlapján.

Egy nagykőrösi lakos a Facebookon meg is osztotta, hogy a munkálatokat rendben elkezdték, azonban egy apró homokszem csúszott a gépezetbe. A kivitelező munkatársai szépen kihelyezték a felújítás miatti sebességkorlátozó táblákat, csak az a gond, hogy ezzel nem csökkentették, hanem növelték az ott megengedett legnagyobb sebességet, ugyanis lakó-pihenő övezetben maximum 20 km/órával lehet közlekedni.

Nagykőrösön közel duplájára emelték a sebességhatárt, teljesen véletlenül 1

KÖZLEKEDÉS LAKÓ-PIHENŐ ÖVEZETBEN

Lakó-pihenő övezetbe csak a következő járművek hajthatnak be:

  • kerékpár,
  • az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
  • az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
  •  az oda látogatókat szállító autóbusz,
  • az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
  • az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,
  • a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.
  • A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

  • A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs, a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják, járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

Nagykőrösön közel duplájára emelték a sebességhatárt, teljesen véletlenül 2