A magyar hatóság által kibocsátott, mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa magyarországi területi hatállyal rendelkezik, és a magyar KRESZ-szabályokkal kapcsolatban biztosít egyes jogosultságokat. A kártya nem alkalmazható automatikusan külföldön, de mutatjuk a megoldást.

A magyar hatóság által kibocsátott, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos szabályokat a 218/2003. (XII.11.) Korm.rendelet tartalmazza.

A kormányrendelet megjelöli, hogy a kártya milyen jogosultságokkal ruházza fel tulajdonosát:

„A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány) olyan közokirat KRESZ) 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.”

A hivatkozott 51/A. § az alábbiak szerint rendelkezik:

51/A. § A 13. § (1) bekezdés g/1. és i/1. pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés e) pontjában, a 39/A. § (1) bekezdés g) pontjában, a 40. § (9) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság azt a mozgásában korlátozott személyt, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.

Az ismertetett jogszabályok alapján megállapítható tehát, hogy a magyar hatóság által kibocsátott kártya magyar közlekedési szabályokra vonatkozik, és magyar közlekedési szabályokkal kapcsolatban biztosít jogosultságokat.

A jogosultságok külföldön történő igénybevételéhez megoldás a mozgáskorlátozottak számára kiállított uniós parkolási igazolvány igénylése. Az uniós igazolványt az Európai Unió összes tagállamában elfogadják.

Az uniós kártya az adott országban meghatározott jogosultságokat biztosítja parkoláskor, azaz nem a magyar jog által meghatározott kedvezményeket. A jogosultságok országonként eltérők, így célravezetőnek mutatkozik előre informálódni az adott országban biztosított jogosultságokról.

Az Európai Unió hivatalos honlapján elérhető egy ismertető dokumentum (Parking card for people with disabilities in the European Union), mely minden országra vonatkozóan tartalmaz egy rövid tájékoztatást. Az Unió javaslata, hogy a kártya mellé célravezető kihelyezni az adott országhoz tartozó ismertetőt (mely az adott tagállamban használt nyelven mutatja be az igazolványt) a könnyebb beazonosítás végett.

Uniós kártya hiányában sajnálatos módon a magyar kártyával rendelkezők pótdíjazásra, bírságolásra számíthatnak.

(nyitóképünk csupán illusztráció)