A mögötte kialakult torlódás hossza elérte a 4 km-t.