Alapvetően két esetben van szükség gépjármű biztosításra, a másvalakinek okozott károk, illetve a saját járműben történt károk fedezésére jöttek létre- mutat rá a MPM Biztosítási Alkusz Kft.

Az első esetben a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás alapján térít a biztosítónk a másik félnek, míg a második esetben jön képbe a Casco biztosítás.Van azonban egy harmadik termék is, amely mindkét helyzetben jól jöhet.

Amit a kötelező biztosításról tudni érdemes

Magyarországon 2010 januárja óta közúti forgalomban csak érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel lehet részt venni. A biztosítást a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartónk kell megkötnie, ha ilyen nincs, akkor a tulajdonosé a felelősség.

Azt kevesen tudják, hogy a kötelező egy autó értékénél jóval nagyobb fedezetet nyújt az okozott károkra: a biztosító, a dologi károk esetén 1,22 millió eurónak (kb. 380 millió forint), személyi sérülés miatti károk esetén 6,07 millió eurónak (kb. 1,9 milliárd forint) megfelelő összeghatárig köteles helytállni a költségekért, káreseményenként!

Nemcsak ez az összeg lehet nagy, de az a költség is, ha valaki nem köt időben biztosítást.  Új gépjárműnél a forgalomba helyezés napjától, használt gépjárműnél pedig az adásvételi szerződés keltének napjától kell a kötelező biztosítást megkötni. Ha valaki később köt biztosítást, az az eltelt napok arányában úgynevezett fedezetlenségi díjat köteles fizetni, amely jóval komolyabb tétel is lehet, mint a biztosítási díj egyébként.

A hazai kötelező felelősségbiztosítás nemcsak Magyarországon érvényes, de az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, illetve több olyan országéra is, amelyekkel kétoldalú megállapodást kötöttek ez ügyben.

Biztosítási kisokos magyar autósoknak 1Jó, ha tudod a Casco biztosításról

A Casco elsődleges célja, hogy a saját járművünkben esett kárt megtérítse. Ez a fajta biztosítás fedezetet nyújt az autó töréskáraira (sajáthibás baleset és rongálás esetén is), elemi és tűzkárokra, az egész autó vagy alkatrészeinek ellopására, de kiegészítőként tartalmazhat poggyász-, extratartozék- és balesetbiztosítást, vagy akár kölcsöngépjármű-szolgáltatást is.

Nemcsak új autóra ajánlott Cascót kötni, de néhány éves használt autónál is jól jöhet, hiszen ezekben is komoly összegű kár keletkezhet.

Két tényezőtől függ, a Casco díja. Az egyik az autó új értéke, a másik a választott önrészesedés. Az önrész mértéke lehet egy konkrét összeg (pl. 100 000 Ft), illetve százalékos formában megadott (pl. 10%) tétel. A kettő közül a nagyobbik érték az, amit a biztosító a kártérítés összegéből le fog vonni, tehát ezt kell nekünk zsebből állnunk.  Akkor lesz olcsóbb a biztosításunk, ha nagyobb önrészt vállalunk, ez azonban rejt kockázatot.

Érdemes tisztában lenni vele, hogy az említett biztosítások több esetben nem fedezik teljesen az autós a balesethez köthető összes költségét, de már erre is van megoldás –  mutat rá a MPM Biztosítási Alkusz Kft. szakértője.

GAP biztosítás

Totálkár vagy lopás esetén a kötelező vagy Casco által fizetett biztosítási összeg jelentősen elmaradhat a gépjármű vásárláskori értékétől, de akár a káridőpontbeli értékétől is – ilyenkor nyújthat segítséget az úgynevezett GAP biztosítás. Ez fedezi a Casco vagy kötelező által fizetett biztosítási összeg és a gépjármű vásárláskori értéke közötti különbözetet. Így a károsult azonos értékben pótolhatja régi autóját, a GAP hitel esetén fedezi a hitel kintlévőségét is.

Ennél a biztosításánál nem a gépjárművekre történik a kockázat kalkulációja, hanem más statisztikák, leginkább az ügyfél lakhelye számít. A fővárosban élő ügyfelek jelentenek nagyobb kockázatot, hiszen ott jellemzőbb az autólopás.

Biztosítási kisokos magyar autósoknak 2

Hogyan jutsz a pénzedhez?

Ha már megtörtént a baj, az ember szeretne minél előbb, minél több pénzhez hozzájutni. Ám itt is többféle megoldás lehetséges.

Az egyezséges kárrendezés esetén nincs számla, a biztosító az általa megállapított javítási költséget ajánlja fel egyezségre. Ez rendszerint nem fedezi a teljes javítást, de meghagyja a lehetőséget, hogy az autós ne a kár kijavítására fordítsa a kapott pénzt.

Egy másik megoldás, hogy a kárt a javítási számla alapján rendezi a biztosító. Ilyenkor a tulajdonos meghitelezi a javítást, s a biztosító a kiállított számla ellenértékét fizeti ki a tulajdonos számára. Ennek egyik fajtája a hitelleveles kárrendezés, amikor a biztosító és a javítás végző közvetlenül számol el egymással. Ez a legkényelmesebb az ügyfél számára.

Ha a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt (ezt rendszerint a kárkori érték 50-60 százalékában állapítják meg), illetve amennyiben a javítás műszakilag nem javasolt vagy a gépjárművet ellopták, akkor beszélünk totálkárról.  Ilyenkor az autó tulajdonosa dönthet, hogy a biztosítón keresztül értékesíti a roncsot vagy megtartja azt. Ilyenkor a káridőponti érték maradványértékkel csökkentett összegét jelenti a kifizetés. A maradványérték a roncsért kínált legmagasabb vételi ajánlat jelenti.

 

Készült az MPM Biztosítási Alkusz Kft megbízásából a Gazdasági Versenyhivatal VJ/32-208/2014 sz. döntésében foglalt kötelezettségvállalás szerint.