Alapvetően két esetben van szükség gépjármű biztosításra, a másvalakinek okozott károk, illetve a saját járműben történt károk fedezésére jöttek létre- mutat rá a MPM Biztosítási Alkusz Kft.

Az első esetben a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás alapján térít a biztosítónk a másik félnek, míg a második esetben jön képbe a Casco biztosítás.Van azonban egy harmadik termék is, amely mindkét helyzetben jól jöhet.

Amit a kötelező biztosításról tudni érdemes

Magyarországon 2010 januárja óta közúti forgalomban csak érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel lehet részt venni. A biztosítást a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartónk kell megkötnie, ha ilyen nincs, akkor a tulajdonosé a felelősség.

Azt kevesen tudják, hogy a kötelező egy autó értékénél jóval nagyobb fedezetet nyújt az okozott károkra: a biztosító, a dologi károk esetén 1,22 millió eurónak (kb. 380 millió forint), személyi sérülés miatti károk esetén 6,07 millió eurónak (kb. 1,9 milliárd forint) megfelelő összeghatárig köteles helytállni a költségekért, káreseményenként!

Nemcsak ez az összeg lehet nagy, de az a költség is, ha valaki nem köt időben biztosítást.  Új gépjárműnél a forgalomba helyezés napjától, használt gépjárműnél pedig az adásvételi szerződés keltének napjától kell a kötelező biztosítást megkötni. Ha valaki később köt biztosítást, az az eltelt napok arányában úgynevezett fedezetlenségi díjat köteles fizetni, amely jóval komolyabb tétel is lehet, mint a biztosítási díj egyébként.

A hazai kötelező felelősségbiztosítás nemcsak Magyarországon érvényes, de az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, illetve több olyan országéra is, amelyekkel kétoldalú megállapodást kötöttek ez ügyben.

Jó, ha tudod a Casco biztosításról

A Casco elsődleges célja, hogy a saját járművünkben esett kárt megtérítse. Ez a fajta biztosítás fedezetet nyújt az autó töréskáraira (sajáthibás baleset és rongálás esetén is), elemi és tűzkárokra, az egész autó vagy alkatrészeinek ellopására, de kiegészítőként tartalmazhat poggyász-, extratartozék- és balesetbiztosítást, vagy akár kölcsöngépjármű-szolgáltatást is.

Nemcsak új autóra ajánlott Cascót kötni, de néhány éves használt autónál is jól jöhet, hiszen ezekben is komoly összegű kár keletkezhet.

Két tényezőtől függ, a Casco díja. Az egyik az autó új értéke, a másik a választott önrészesedés. Az önrész mértéke lehet egy konkrét összeg (pl. 100 000 Ft), illetve százalékos formában megadott (pl. 10%) tétel. A kettő közül a nagyobbik érték az, amit a biztosító a kártérítés összegéből le fog vonni, tehát ezt kell nekünk zsebből állnunk.  Akkor lesz olcsóbb a biztosításunk, ha nagyobb önrészt vállalunk, ez azonban rejt kockázatot.

Érdemes tisztában lenni vele, hogy az említett biztosítások több esetben nem fedezik teljesen az autós a balesethez köthető összes költségét, de már erre is van megoldás –  mutat rá a MPM Biztosítási Alkusz Kft. szakértője.

GAP biztosítás

Totálkár vagy lopás esetén a kötelező vagy Casco által fizetett biztosítási összeg jelentősen elmaradhat a gépjármű vásárláskori értékétől, de akár a káridőpontbeli értékétől is – ilyenkor nyújthat segítséget az úgynevezett GAP biztosítás. Ez fedezi a Casco vagy kötelező által fizetett biztosítási összeg és a gépjármű vásárláskori értéke közötti különbözetet. Így a károsult azonos értékben pótolhatja régi autóját, a GAP hitel esetén fedezi a hitel kintlévőségét is.

Ennél a biztosításánál nem a gépjárművekre történik a kockázat kalkulációja, hanem más statisztikák, leginkább az ügyfél lakhelye számít. A fővárosban élő ügyfelek jelentenek nagyobb kockázatot, hiszen ott jellemzőbb az autólopás.

Hogyan jutsz a pénzedhez?

Ha már megtörtént a baj, az ember szeretne minél előbb, minél több pénzhez hozzájutni. Ám itt is többféle megoldás lehetséges.

Az egyezséges kárrendezés esetén nincs számla, a biztosító az általa megállapított javítási költséget ajánlja fel egyezségre. Ez rendszerint nem fedezi a teljes javítást, de meghagyja a lehetőséget, hogy az autós ne a kár kijavítására fordítsa a kapott pénzt.

Egy másik megoldás, hogy a kárt a javítási számla alapján rendezi a biztosító. Ilyenkor a tulajdonos meghitelezi a javítást, s a biztosító a kiállított számla ellenértékét fizeti ki a tulajdonos számára. Ennek egyik fajtája a hitelleveles kárrendezés, amikor a biztosító és a javítás végző közvetlenül számol el egymással. Ez a legkényelmesebb az ügyfél számára.

Ha a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt (ezt rendszerint a kárkori érték 50-60 százalékában állapítják meg), illetve amennyiben a javítás műszakilag nem javasolt vagy a gépjárművet ellopták, akkor beszélünk totálkárról.  Ilyenkor az autó tulajdonosa dönthet, hogy a biztosítón keresztül értékesíti a roncsot vagy megtartja azt. Ilyenkor a káridőponti érték maradványértékkel csökkentett összegét jelenti a kifizetés. A maradványérték a roncsért kínált legmagasabb vételi ajánlat jelenti.

 

Készült az MPM Biztosítási Alkusz Kft megbízásából a Gazdasági Versenyhivatal VJ/32-208/2014 sz. döntésében foglalt kötelezettségvállalás szerint.

Forrás: MPM Biztosítási Alkusz Kft