2015 januárjában valamennyi nemzetközi kategóriában felfrissítették, naprakésszé tették a közúti járművezetők hatósági elméleti vizsgakérdéseit. A T kategória hasonló megújítása a kedvező tapasztalatok, pozitív visszajelzések ismeretében, az időközben elvégzett további fejlesztések (pl. mozgóképes kérdések bevezetése) adta lehetőségekkel élve történhetett meg.

A mezőgazdasági vontatók területén különösen jelentős és gyors ütemű műszaki fejlesztés ment végbe az utóbbi években. A korábbi elméleti vizsgakérdések ezért egyre kevésbé feleltek meg a kor kihívásainak és követelményrendszerének.

A korszerűsítés eredményeként nagyságrenddel nő a lehetséges vizsgakérdések mennyisége, az adatbázis a naprakész technológiai megoldásokat is magában foglalja, közérthetőbb lett a megfogalmazás, és szebb a grafikus megjelenítés. A számítógépes vizsgáztatási rendszer egyebekben a megszokott formában működik a továbbiakban is. A kérdések megjelenítése, száma, pontozása, és a megválaszolásukra rendelkezésre álló időkeret nem változik.

A vizsgakérdésekkel párhuzamosan megújulnak a T kategóriás tantervi és vizsgakövetelmények is. Így a képzőszervek elméleti oktatásában is megjelennek a mezőgazdasági vontatóknál alkalmazott modern műszaki megoldások. A képzés megfelelően felkészítheti a leendő járművezetőket az átdolgozott kérdésbankon alapuló elméleti vizsgák eredményes letételére.

Az új vizsgakérdéseket a T kategóriás képzésben résztvevő képzőszervek, szakoktatók és tanulók már a szeptemberi bevezetés előtt megismerhetik itt.