Százötvenezer. Erre az összegre kapta fel a fejét minden autós, amikor vasárnap este  a főváros honlapján megjelent az első hivatalos tájékoztatás a riasztási fokozat elrendeléséről.

Szmogriadó-történet tömören

A levegő magas szállópor-tartalma miatt az ország nagy részén veszélyes a levegő. Egyre több városban rendelnek el szmogriadót. Több helyen, köztük a fővárosban közlekedési korlátozásokat vezettek be. Az előrejelzések szerint leghamarabb a hét közepén javulhat a levegő minősége.

Budapesten hétfő reggel 6 órától közlekedési korlátozást is bevezettek. A magas szállópor-koncentráció miatt Budapest közigazgatási területén tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód 0; 1; 2; 3; 4, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot.

A forgalmi V.9-es rovata árulja el a környezetvédelmi besorolást.

A forgalmi V.9-es rovata árulja el a környezetvédelmi besorolást.

Tényleg 150 000?

A Budapest.hu oldalon megjelent szöveg szerint: „Felhívjuk a kötelezettek figyelmét, hogy az érintett gépjárművek használatára vonatkozó korlátozó intézkedés megsértése a vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértésnek minősül. A szmogriadó riasztási fokozatának elrendelésekor a gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, az elrendelt korlátozás megszegőivel szemben – százötvenezer forintig terjedő – bírságot szabhat ki.”   Ez az, amit aztán futótűzként terjedt a hírekben.

Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy a forgalomkorlátozás hasznos eszköz, és több intézkedéssel együtt javíthatja a levegő minőségét. De a szabályozás korántsem hibátlan, és ezek a napok lehetőséget adnak arra, hogy gyakorlati tapasztalatok alapján kapjunk választ vitás kérdésekre.

szmog

A mostani helyzetet a hideg, eseménytelen időjárás, és elsősorban a fűtésből származó szennyezőanyagok okozzák a közúti forgalom mellett.

Egy ilyen fontos kérdés maga a bírság, a bírságolás módja, és várható összege. A hírben meglebegtetett maximális 150 000 forintos tétel rémisztő, de ott az a maximális szó, ami több levél megírására sarkallt minket.

Szerettük volna kideríteni, hogy milyen körülmények alapján alakulnak az összegek, esetleg a nagyon szennyező, nagyon öreg autók kapnak magasabb bírságot, míg egy kétezres évjáratú kis benzinessel kórházba siető család csak figyelmeztetést kap?

A BRFK tisztázza a kérdést

Kérdéseinkkel megkerestük a fővárost, és az intézkedést végző Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, választ pedig csak az utóbbi helyről kaptunk, a főváros illetékeseit nem tudtuk elérni, leveleinkre nem válaszoltak. Több körben leveleztünk a rendőrökkel, mire kirajzolódott, hogy igaz lehet a feltételezésünk….

A Budapesti Rendőr Főkapitányság tiszta, közérthető választ adott levelében: „A rendeletben foglaltak megsértőivel szemben alkalmazható szankciókat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 230. §-a (szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való megsértése) tartalmazza.

A hatóságunkhoz érkezett megkeresésére válaszul tájékoztatjuk, hogy a helyszínen intézkedő rendőr az arányosság elvét betartva az állampolgárt figyelmeztetheti, helyszíni bírságot szabhat ki vagy szabálysértési feljelentést tehet.

A 63/2012. (IV. 2.) Kormány rendelet 9-es számú melléklete határozza meg a szmogriadó elrendelése esetén alkalmazott bírságok összegét.

A fenti jogszabályok – a mentességgel rendelkezők körét kötelező erővel, és tételesen meghatározva – a rendőrség, mint jogalkalmazó szerv számára nem teszik lehetővé az egyéni méltányosságon alapuló és a jogszabályi kötelezettség alóli mentesülést lehetővé tévő engedélyek kiadását.

Tehát a rendőrök, ahogy az lenni szokott, a szabálysértési törvény alapján járnak el, aminek említett 9-es számú kiegészítője szabályoz.

image001

Itt pedig hiába keressük a 150 000 forintos bírságot, a törvényt oda-vissza átrágva sem bukkantunk a nyomára. Az összeget csak a főváros által az MTI számára átadott, és a Budapest.hu oldalon olvasható sajtóközlemény említi, ami a hatályos jogszabályok alapján, és józan ésszel átgondolva sem számít semmit.

Átnéztük a főváros szmogriadótervről szóló rendeletét, és ott sem találtunk utalást a bírság pontos összegére, a záró rendelkezés megfogalmazása alapján a BRFK a hatályos törvények szerint kell hogy eljárjon, vagyis a fentebb látható táblázat 15-30 ezer forintos összege a mérvadó. 

Legalábbis eddigi információink alapján ez tűnik valószínű forgatókönyvnek. Lehet, hogy más légszennyező tevékenységért járhat 150 000 forintos büntetés, de autósként, úgy tűnik, ettől nem kell tartani, 30 000 forint a plafon.

Nyilván sokan hagyták otthon autójukat a tetemes bírságtól rettegve, de talán más eszköz is akadna a motivációra. A közlekedőknek jár a teljes körű, közérthető tájékoztatás.