A 2×2 sávos, fizikai elválasztással épülő gyorsutakkal az országos hálózatba csak 2×1 sávos, rossz állapotú, balesetveszélyes főutakat váltanák ki, és hoznának létre új kategóriát. A hazai és európai uniós források hatékony és ésszerű felhasználása érdekében kezdeményezték a gyorsforgalmi utak új, a főút és az autóút közötti típusának bevezetését.
 
A javaslatot a kormány október eleji ülésén megtárgyalta, és elfogadta. A fejlesztési tárca a következő hetekben áttekinti a tervezett közúti beruházásokat abból a szempontból, hogy melyek épülhetnek meg gyorsútként, és hol van szükség magasabb színvonalú útkapcsolatra. 
 
A gyorsutak a magasabb kategóriájú utakénál rövidebb kivitelezési idővel és olcsóbban épülhetnek meg. A készülő szabályozás megengedi ugyan a felüljárók elhagyását, a szintbeni kereszteződések azonban nem feltétlen velejárói az új úttípusnak. E megoldást kizárólag ott alkalmazzák, ahol erre a kisebb forgalom lehetőséget ad. Két szintbeni kereszteződés között legalább 15 kilométeres távolságot kell hagyni, a vadvédő kerítések mindenütt megépülnek majd.
Több szakértő mellett korábban a Magyar Autóklub is kifogásolta a gyorsutakkal kapcsolatos terveket. “A Magyar Autóklub veszélyesnek és szükségtelennek ítéli a 2×2 forgalmi sávos, szintbeli csomópontokkal és csökkentett paraméterekkel lefokozott ‘autóutakon’ bármilyen gyorsút jelölésének alkalmazását” – írta a szervezet. 
“Közlekedésbiztonsági szempontból, az emelt szolgáltatási szintű feljavított, osztott pályás főutakat, mint jelenleg is, változatlanul főút minősítéssel, gyorsforgalmi megjelölés nélkül kell üzemeltetni. Új útkategória jelölése a gépjárművezetők szempontjából veszélyes és szükségtelen.”