A mintavétel célcsoportos volt, mely során az öt legnagyobb autóflottával rendelkező szolgáltató (6*6, Budapest, City, Főtaxi, Taxi 2000) 100-100 utasa került megkérdezésre egyenlő arányban. A kutatás fő célja a társaságok ismertsége, igénybevételi aránya és a velük való elégedettség felmérése volt.

Taxitársaságok ismertsége


A legismertebb taxitársaság a Főtaxi, melyet a megkérdezettek 78%-a magától említett. Második helyen a 6*6 Taxi áll, őt pedig a Budapest és City Taxi követi. A 6X6 Taxi telefonszáma a legismertebb,a társaság ismerőinek több mint kétharmada tudta felidézni. Második helyen a Főtaxi végzett, 42%-os telefonszám ismertséggel.

Taxitársaságok igénybevételi aránya

Ha taxi, akkor Főtaxi 3


A megkérdezettek közel háromnegyede utazott már Főtaxi-val. Ezzel a Főtaxi kimagaslóan vezet a többi társaság előtt. A 6*6 Taxival 60% utazott, a City és a Budapest Taxival csak 46-47%. Az elégedettség 25 szempontból került vizsgálatra. A taxirendelet a szolgáltatások színvonalának növelésével kedvezett az utasoknak, hiszen mind az öt vizsgált társaság utasai körében magas a szolgáltatókkal való elégedettség.

Közülük a Főtaxi teljesítménye kiemelkedő, hiszen a 25 vizsgált szempontból 20 esetben a legmagasabb értékelést kapta. Szignifikánsan magasabbra értékelték utasai a diszpécser udvariasságát, bemutatkozását, a telefonközpont elérhetőségét, a kiállási időről való tájékoztatást, az időbeni érkezést, a sofőrök helyismeretét, jól öltözöttségét, a csomagok bepakolását, a preferált útvonalra való rákérdezést, az autók belső tisztaságát, a klimatizált autókat, a taxióra jól láthatóságát és az autók kellemes illatát. Emellett pozitívumként emelhető még ki a 6*6 és a Budapest taxi esetében, hogy utasaik összességében szignifikánsan elégedettebbek a járművekkel. További szignifikáns fölény nem mutatkozott.

Taxitársaságokkal való elégedettség

Ha taxi, akkor Főtaxi 4


Az utasok nagyon pozitívan nyilatkoztak szolgáltatókról. A 6*6 ügyfelei körében volt a legalacsonyabb (73%) az elégedettség. Ugyanez, a Budapest, City és a Taxi 2000 esetében valamivel magasabb, 80-81%. A teljes mértékben elégedettek aránya a Főtaxi esetében a legmagasabb (88%).

Forrás: http://www.trendinternational.hu/wp-content/uploads/2015/08/Objektiv-felmeres-a-rendszeresen-taxival-utazok-koreben.pdf