Az automata járművek elterjedése a jogi felelősség újragondolását követeli meg. A feladat megoldásához néhány már életbe léptetett szabályozás biztosíthat szakmai alapot – írja a MultiContact Consulting szakmai blogján. Az önvezető autózás szabályozása új jogi terület, amelyet, mivel a technológia egyértelműen efelé halad, a következő években egyetlen fejlett ország sem kerülhet el.

Annál is fontosabb a kérdés rendezése, mert a várakozások szerint az önjáró autók akár 90 százalékkal is csökkenthetik a balesetek számát, így csak Magyarországon több száz életet menthetnének meg évente.

A legalapvetőbb tényezőt az olyan kivitelezési hiányosságok jelentik, mint például a fékerőt nem megfelelően biztosító beállítások. Ezek teljes mértékben a gyártó felelősségi körébe tartoznak. Másodszor, a gyártó köteles felkészíteni termékét minden előre látható körülményre, többek között az éjszakai, vagy a csúszós talajon történő használatra.

Harmadik elemként az előállító céget a szerződési jog is köti, tehát a reklámokban és termékleírásokban megfogalmazott ígéretekért jótállási kötelezettséggel tartozik. A gyártó szintén köteles gondoskodni az eladást követően észlelt hibák kiküszöböléséről is, tehát a szoftverek folyamatos frissítéséről, indokolt esetben a termék visszahívásáról.

Végül, a vásárló köteles megfelelően használni az autót, vagyis az esetleges baleseteknél a fogyasztót felelősség terheli, amennyiben bármilyen átalakítást végzett a járművön.

Az utóbbi fél évszázad robbanásszerű modernizációja folytán a jogi felelősség a jog egyik legdinamikusabban fejlődő területévé vált. Ezt a tendenciát látva biztosítottnak látszik, hogy a jogalkotás, bár nem egységesen, de sikerrel veszi majd az újabb kihívást.