Az Ausztria, Horvátország, Bulgária és Magyarország között született egyezmény lehetővé teszi, hogy a tagállamok között a külföldön elkövetett szabálysértések bírságai behajthatók legyenek. A megállapodás a 2012. október 11-én Mátraházán aláírt – Magyarországon már törvényben is rögzített – egyezmény adminisztratív és technikai végrehajtási kérdéseit rendezi. A többi aláíró országban a parlamenti ratifikációs eljárások befejeződésének függvénye a hatályba lépés.

A megállapodás nem hangolja össze a nemzeti jogszabályokat, azonban az Európai Unió vonatkozó irányelvében meghatározott nyolc közlekedési jogsértés szolgál háttérjogszabályként. Ezek esetén a kiszabott – szabálysértési és közigazgatási – bírságokat a felek egymás országaiban a jogi minősítéstől függetlenül elismerik és végrehajtják.

A kölcsönösen elismert szabálysértések a sebességhatár túllépése, a biztonsági öv használatának mellőzése, áthajtás piros lámpán, ittas járművezetés, kábítószer hatása alatt történő járművezetés, bukósisak viselésének elmulasztása, közlekedés tiltott sávban, valamint mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben.

A megállapodás hatálya az 50 eurót (15 ezer forint) meghaladó pénzbírságokra terjed ki. A behajtott pénzösszeg a végrehajtó tagállamot illeti.

A magyar jogban a hatályos szabálysértési törvény szerint az elévülési idő hat hónap, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közigazgatási eljárás ügyintézési határideje 60 nap, objektív határideje szintén hat hónap. Az elévülési idő egységes szabályozására nincs európai előírás, de a néhány hónapos elévülési idő a megállapodás hatálya alá tartozó jogsértéseknél általánosnak tekinthető a Belügyminisztérium közleménye szerint.