A hatékonyabb, gyorsabb és a lakossági igényeket szem előtt tartó útfelújítások érdekében minden megyében útügyi biztos segíti a rekonstrukciós munkák koordinálását – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.


A tárca közlése szerint a korábbi autópálya-építések miatt elmaradt a közúthálózat egyéb szakaszainak karbantartása, így az súlyosan leromlott, a hálózat közel felén akár az azonnali beavatkozás is indokolt lenne.

A fejlesztési tárca arra törekszik, hogy a szükséges források előteremtésével középtávon elvégezze az állami kezelésű országos közutak rendbetételét. A nemzeti fejlesztési miniszter 19 útügyi miniszteri biztost nevezett ki az erőforrások hatékony felosztása érdekében, megbízatásuk 2013. december 14-ig szól, munkájukat díjazás nélkül végzik

Az útügyi biztosok feladata a megyében élők és közlekedők számára leginkább sürgető építési, felújítási munkálatok beazonosítása. A tömeges igények feltérképezése és összegzése hozzájárulhat ahhoz, hogy a legtöbb utazó közlekedési lehetőségein javító beruházások indokolt mértékű előnyt élvezzenek a fejlesztések tervezése, ütemezése során.

Az állami kezelésű országos közúthálózat elemei közül elsőként a legrosszabb műszaki állapotú és legforgalmasabb szakaszok helyreállítása várható. A beruházások fedezetét középtávon főként a megtett úttal arányos útdíj bevételei jelenthetik majd. A 2014-2020-as uniós költségvetési időszak stratégiai tervezése részeként folyamatban van egy új útfelújítási program megalapozása is.

A közutakról:

Az ország útállománya közutakra és magánutakra oszlik. A közutak állami tulajdonú országos közutak és önkormányzati tulajdonú helyi közutak. Az országos közutak hossza 31 628 km. Az országos közúthálózat bonyolítja le az ország teljes közúti forgalmának mintegy 75 %-át.

Az országos közutakból 8297 km főút, amelyből 2258 km “E” út, vagyis az európai úthálózat része. A gyorsforgalmi úthálózat (autópályák, autóutak) hossza 1272 km. Az országos közutak hosszának 27 %-a településeken halad keresztül.

Forrás: NKH, Magyar Közút