A közelgő augusztus 20-ai hosszú hétvégén sokan a külföldi kikapcsolódást választják, ilyen alkalmakkor és a nyaralási szezonban gyakran előfordul az autópályákon és a határátkelőhelyeken, hogy különböző országokból érkező járművek ütköznek. A K&H Biztosító összegyűjtötte, mit érdemes tudni, ha külföldön, más országban regisztrált rendszámú járművel karambolozunk.


A ruhák és nyári úti kellékek mellett mindenképp találjon helyet a csomagok között az európai baleseti bejelentő lapnak és a nemzetközi zöldkártyának is, amely a biztosítási fedezetét bizonyítja. Ha a külföldi autóút során baleset történik, a kék-sárga betétlapot vagy ennek idegen nyelvű változatát töltse ki, és írja alá a többi érintettel együtt. A nyomtatvány használata könnyebbé és gyorsabbá teszi a biztosítók közötti eljárást.
A kitöltésénél tüntessen fel rajta minden szükséges adatot, valamint érdemes vázlatrajzot készíteni, ahol egyértelműen jelölje a balesetért felelős személyt, gépjárművet és szemléltesse a közlekedési szituációt. Az összes európai országban azonos szerkezetű a bejelentő lap, ezért ha olyan nyelvű változatát kell kitöltenie, amelyet nem beszél, egy kéznél lévő magyar nyelvű betétlap alapján is megteheti, hiszen a rovatok ugyanott találhatók. A kitöltés után bizonyosodjon meg róla, hogy a balesetben érintettek mindannyian aláírják a bejelentő lapot, és egy példányt feltétlenül tartson meg magának. Tegyen így minden más baleset során keletkező dokumentummal is: a jegyzőkönyv, orvosi lelet, számlák mindig legyenek kéznél.
A baleseteknél arra is figyelni kell, hogy a károkozó gépjármű az Európai Unió tagállamaiból, vagy más országból származik-e. Amennyiben az EU valamely tagállamából származik, a károsult hazaérkezése után hazájában a saját anyanyelvén intézheti a kárrendezést. Ilyenkor fel kell venni a kapcsolatot a MABISZ Információs Központjával, ahol felvilágosítást kap a külföldi károkozó biztosítójának magyarországi kárrendezési megbízottjáról, így közvetlenül az okozó felelősségbiztosítójának képviselőjéhez fordulhat a kár felmérése és rendezése érdekében. 


Ha a gépjármű az Unión kívüli országból származik, a károsultnak közvetlenül, még külföldön kell jelentenie a kárát az okozó felelősségbiztosítójának, itthon ugyanis már csak saját költségén tudja felméretni a kárt, és az így elkészített kárfelvételi jegyzőkönyvet, kárigényt is el kell juttatnia az okozó felelősségbiztosítójának. Érdemes ilyenkor is felvilágosítást kérni a MABISZ-tól, mert néhány Unión kívüli ország biztosítója szintén rendelkezik szerződéses partnerbiztosítóval Magyarországon. Másik lehetőség, hogy kárrendező irodához fordulhat, aki díj ellenében intézi a külföldi kárrendezést. 
Baleset esetén a kárrendezést mindig a karambol helye szerinti ország törvényeinek megfelelően folytatják le. Ha például az Egyesült Királyságban ér minket szerencsétlenség, a teljes folyamat az angol jogrendszer sajátosságai szerint zajlik majd, a kár értékét, a baleset következtében fellépő kiadások megtérítését a helyi jog és szokások alapján bírálják el a biztosítók. 
Az országok kárrendezési gyakorlata között is jelentős eltérések lehetnek: Magyarországon a kötelező felelősségbiztosítás a dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 1,6 milliárd Ft összeghatárig köteles a szerződés alapján helytállni.
Amennyiben külföldön balesetet szenved vagy kárt okoz, haladéktalanul jelentse be a saját kötelező gépjármű felelősségbiztosítójához! Ha a Magyarországon biztosított sofőr külföldön okozott kárt, a biztosító helytállási kötelezettségének a mértéke a káresemény helye szerinti ország gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályai szerinti. Ha a szerződésben meghatározott helytállási kötelezettség mértéke magasabb a káresemény helye szerinti országban előírt mértéknél, a biztosító a szerződésben vállalt fedezeti összeghatárig fizet.