Közleményben hívta fel a figyelmet a Magyar Autóklub Jogi- és Érdekvédelmi Bizottsága (JÉB), hogy problémák vannak számos az autósokat érintő szabályozással. Nőnek az autósokat sújtó közterhek, átláthatatlanok az autósokat fenyegető szabálysértési szankciók.


Miután a JÉB  áttekintette az autózás anyagi terheit, megerősítve látja, hogy ezek aránytalanok, nincsenek tekintettel a társadalmi igazságosság, az arányos teherviselés követelményére.

Mint írják, az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó, és a folyamatosan emelkedő nyersanyagárakra rakódó, ennél fogva ezekkel arányosan – külön állami közbeavatkozás nélkül is – emelkedő általános forgalmiadó-tartalom oda vezet, hogy határozottan emelkedik azoknak a száma, akik a rendszeres autóhasználattal kényszerűségből felhagynak. Ez a helyzet azokat is sújtja, akiknél munkavégzési előfeltétel a személygépkocsi-használat, beleértve az agglomerációból bejárókat is.

Úgy vélik, a terhek emelkedésével továbbá olyan hátrányok is együtt járnak, amelyek az intézkedések kellő átgondoltságának hiányából adódnak, pl. azok gyakran nem tükröznek környezetvédelmi szempontokat, vagy pl. a gépjármű-átírási illetékek átstrukturálása, illetve megemelése oda vezet, hogy a 10 évnél idősebb gépjárművek egy részének átírását a felek el fogják mulasztani stb. A MAK JÉB kéri a jogalkotót annak figyelembe vételére, hogy az autózás a harmadik évezredben közszükséglet, nem luxus, számos esetben nem helyettesíthető.

Nagyok a magyar autósok terhei 3


A JÉB értetlenkedve fogadja a közlekedési szabályszegések szankciórendszerének túlbonyolítását, szinte átláthatatlanná tételét. Az intézkedés nem szolgálja az állami intézkedések transzparenciájához fűződő társadalmi érdekeket, másrészt a szigorítást objektíve sem indokolják a fokozatosan javuló baleseti statisztikák.

A túlbonyolított szabályozás tekintetében a bizottság felhívja a jogalkotó figyelmét a közelmúltban lezajlott KRESZ-módosítások közül egyesek káros hatásaira, így pl. arra, hogy a kerékpárosok közlekedési gyakorlata a számukra megengedőbb szabályozás folytán azt mutatja, hogy nemcsak a táblával külön megjelölt egyirányú utcákban, hanem általában az egyirányú utcákban elfogadhatónak tekintik és gyakorolják a forgalommal szembeni közlekedést, ami rendkívül módon veszélyezteti a közlekedés biztonságát, és ellentétes a módosításkor meghirdetett jogalkotói célokkal is.

A JÉB indítványozza és kéri a jogalkotót, hogy a következő módosítások során legyen tekintettel egyrészt az átlátható jogi szabályozás követelményére, másrészt a mindennapos közlekedésben alkalmilag elengedhetetlenül előforduló csekély súlyú közlekedési szabályszegések elkövetőit csak a közlekedésbiztonság szempontjaival arányos anyagi szankciókkal fenyegesse.