Élve a jogszabályi lehetőséggel a Honvédelmi Minisztérium az állományába tartozó gépjárművekre nem kötött gépjármű-felelősségbiztosítást 2012-re.

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (kgfb) törvény legutóbbi módosítása teszi lehetővé azt, hogy az állami tulajdonú járművekre ne kössön a tulajdonos kötelező biztosítást, a részletszabályokat először a honvédelmi miniszter tette közzé a legutóbbi Magyar Közlönyben.

A honvédségi járművek tulajdonosi szervezete az MH Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK) lesz januártól. Ez tartja nyilván azokat a járműveket, amelyekre kötelező lenne kgfb-t kötni, ha a kár megtérítését nem az állam vállalná.

A miniszteri rendelet szerint a kárt a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (HM KPH) téríti meg azoknak, akiknek honvédségi jármű okozta azt. A kárrendezés úgy történik, hogy a károsult a kártérítési igényét a HM KPH-nál, vagy az általa megbízott kárrendező szervezetnél jelenti be. Ezután a kárrendező szervezet felméri a kárt, és javaslatot tesz annak összegére a HM KPH-nak. A végső összeget ez utóbbi honvédségi szervezet állapítja meg.

A HM KPH köteles a megállapított összeget a kártérítési javaslat elfogadását, vagy a kártérítés jogerős megítélését követő 15 napon belül a károsultnak megfizetni. A kgfb alól mentesített gépjárművek által külföldön okozott károk esetében a teljes kárrendezést – a kárkifizetés kivételével – a HM KPH által megbízott kárrendező szervezet végzi.

Felmerül azért a kérdés: vajon nem visszás, hogy végső soron a balesetet okozó, illetve a hozzá tartozó szervezet dönti el, hogy mennyit is fizet az okozott kárért?

A témáról bővebben korábbi tényfeltáró cikkünkben olvashat.