Nincs olyan szervezet, amely kivizsgálná a parkolási társaságok fizetési felszólításaival kapcsolatos panaszokat. Jogszabály sem létezik, amely az ilyen panaszok kivizsgálásának rendjét meghatározná. Van viszont megemelt pótdíj, mert a levélben benyújtott panasz feldolgozásának idejét is beleszámítják a fizetés késedelmébe. Szabó Máté, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa ezt is kifogásolta legutóbbi vizsgálata nyomán és felhívta a figyelmet arra is, hogy aki a parkolásért pénzt szed, az gondoskodjon az automaták megfelelő működéséről is.


Az ügy onnan indult, hogy egy panaszos kérelme megjárta már a parkolási társaságot, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, Budapest Főváros Önkormányzatát, Budapest I. kerület Önkormányzatát, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, és mindegyik elutasította kérelmét, vagy áttette a szerinte hatáskörrel rendelkező szervhez. De végül senki nem foglalkozott vele.

Ez után fordult az autós az állampolgári jogok biztosához, aki megállapította, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem szabályozta a parkolási társaságok fizetési felszólításaival szemben emelt panasz előterjesztésének módját, és ezzel sérült a jogbiztonság.

Nincs szabályozva, melyik szerv és mennyi időn belül kell döntsön, pedig a parkolási társaságok az önkormányzatok által átadott feladatokat látnak el, és fontos lenne a garanciális elemek beépítése a működésükbe. Szabó Máté ombudsman ezért felkérte a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze a keret- és részletszabályok kidolgozását.


Más panaszok vizsgálata során kiderült, hogy amennyiben az autósok levelükben vitatták a parkolási társaság követelését és arra elutasító választ kaptak, automatikusan a magasabb összegű pótdíj megfizetését követelték tőlük. Az ombudsman szerint szemben áll a jogbiztonsággal, hogy a fizetési felszólításokkal szemben előterjesztett panaszok halasztó hatályát nem rögzítették egyértelműen.

Az ombudsman kifejtette, hogy a parkolási társaságoknak gondoskodniuk kell a parkolójegy automaták megfelelő működéséről, a várakozóhelyek tisztaságáról és minden másról, ami ahhoz szükséges, hogy az autós a pénzéért élhessen a parkolás szolgáltatásával.

Ehhez viszont tisztázni kell egyebek között azt is, kinek kell eltakarítania a havat a fizető parkolóhelyekről – mert ma ez sincs egyértelműen szabályozva. Alapvető követelmény, hogy az automaták a forgalomban lévő pénzérméket kezelni tudják, és ne forduljon elő, hogy több azonos értékű – legtöbbször százforintos – érméből az automata egyet sem vagy csak egyet fogad el.  


Az országgyűlési biztos szerint az ügyfélbarát működés része kellene hogy legyen az is, hogy az automatáknál bankjegyekkel is lehessen fizetni, mert a fizető parkolás díjának lerovásához ma nemegyszer igen sok pénzérmére van szükség.

A díj mobiltelefonos kiegyenlítésekor a szolgáltatók ne számoljanak fel indokolatlanul magas költségeket, illetve a kártyás parkolás is problémamentes legyen, hiszen ezekkel lehetne fel- és kiváltani a pénzérmével történő fizetést – hívta fel a figyelmet Szabó Máté.

Az állampolgári jogok biztosa kezdeményezte a főpolgármesternél, hogy kérjen rendszeres tájékoztatást a fővárosi parkolási társaságok vezetőitől a parkolójegy automaták ellenőrzéséről, annak eredményéről.

Az ombudsman szerint szükséges lenne, hogy a fővárosi parkolási társaságok ügyfélszolgálati irodái legalább heti egy napon hosszított (legalább 18 óráig tartó) nyitva tartással működjenek. A fővárosi kerülethatárokon pedig a parkolási társaságok fogadják el egymás parkolójegyeit, megteremtve az ügyfélcentrikus és egységes fővárosi gyakorlat alapjait.