Az új út építésének, illetve a meglévő út karbantartásának, felújításának a minőségét az építtető köteles ellenőrizni, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter erről szóló rendelete a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg, és ez év április 22-től lesz hatályos.

Az ellenőrzést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az általa megbízott, a Nemzeti Akkreditáló Testület által – a jogszabályban foglaltaknak megfelelően – akkreditált szervezet végzi majd el. A vizsgálatot helyszíni mérésekkel, illetve a választott technológiák véleményezésével kell elvégezni.

Az ellenőrző szervezet az építési munkákon a kivitelezés folyamán – és az elkészült munkán is – az ellenőrzési tervében meghatározott számú szúrópróbaszerű ellenőrzést hajt végre, amelyet a kivitelezőnek biztosítani kell – olvasható a rendeletben. Az ellenőrzés költsége része a beruházásnak.

Amennyiben a kivitelező vitatja az ellenőr megállapításait, akkor újra el kell végezni az ellenőrzést. Ha még mindig nem értenek egyet, akkor külső ellenőrző szervezet bevonásával kell az új vizsgálatot lefolytatni.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. A belefoglalt eredménytől függően az építtető – indokolt esetben – köteles a szerződésben vagy a jogszabályokban meghatározott intézkedéseket megtenni.

Forrás: MTI